👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext, läsa, skriva och tala åk 4

Skapad 2018-12-19 12:21 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska lära oss att skriva och läsa faktatexter. Vad är de typiska dragen? Vad ska finnas med i en faktatext? Hur bearbetar man en faktatext? Vi avslutar sedan med att göra att hålla en muntligt tal om en fakta.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • Du kommer skriva olika faktatexter: skriva rubrik, inledning och underrubriker. Skriva bildtext. Använda skiljetecken.  
 • Du kommer läsa olika faktatexter, kunna sammanfatta huvuddragen i det du läst, skilja på åsikt och fakta, tolka informationen.
 • Du kommer hålla ett tal där du redovisar med hjälp av stödord. Håller dig till redovisningens tre delar: inledning, innehåll och avslutning. 

Hur ska jag lära mig?

Genom att:

 • Läsa och studera olika typer av texter.
 • Skriva texter, enskilt och gemensamt.
 • Titta på filmer.
 • Studera bilder.
 • Samtala och reflektera.

Bedömning 

 • Följer instruktionerna och genomför varje område (läsa, skriva och tala)  

Förmågor

 • Formulera sig i tal och skrift
 • Läsa och analysera texter för olika syften
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 
 • Söka information från olika källor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6