Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

06B_åk 6 REKLAM-VYKORT KONSTHISTORIA

Skapad 2018-12-19 12:38 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Bild
I denna uppgift ska DU skapa en reklamkampanj och visa på kreativitet och nyskapande tankar. Du får en historisk återblick inom Egyptisk/Grekisk konst, som du ska använda i din kampanj för att göra reklam för länderna Grekland och Egyptenuppgiften ingår att använda mobila och tredimensionella inslag i stor utsträckning, samtidigt som vykortet ska gå skickas i platt format - storlek A-6, A-5 eller A-4. Tekniker och material är valfritt.

Innehåll

Mål

Du ska kunna;

 • skapa berättande och informativa bilder
 • använda tekniker, verktyg och material
 • kombinera former, färger och bildkompositioner
 • utveckla egna idéer
 • välja handlingsalternativ som leder det bildskapande arbetet framåt
 • ge omdömen om arbetsprocessen och se samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvaliteten i bildarbetet
 • tolka samtida och historiska händelse i omvärlden

Arbetets innehåll

I denna uppgift ska DU skapa en reklamkampanj och visa på kreativitet och nyskapande tankar.
Du får en historisk återblick inom Egyptisk/Grekisk konst, som du ska använda i din kampanj för att göra reklam för länderna Grekland och Egyptenuppgiften ingår att använda mobila och tredimensionella inslag i stor utsträckning, samtidigt som vykortet ska gå skickas i platt format - storlek A-6, A-5 eller A-4. Tekniker och material är valfritt.

Arbetetgång

FÖLJANDE MOMENT INGÅR

INTRODUKTION - av arbetsuppgiften (läraren)

Du som elev ska;
1.  FORSKA - ANALYSERA -
fördjupa dina kunskaper om Grekisk och Egyptisk konst - bildlektionerna och hemma (internet, böcker m.m.).

 • Sök efter fakta - Spara intressanta bilder i ditt dokument på Drive


2. PLANERA/SKISSA/TÄNK
Låt fantasin flöda bortom gränserna.

 1. Välj ett tema - bestäm dig för någon av länderna Grekland eller Egypten att arbetar med.
 2. Skisser och tankekarta - massor olika förslag.
 3. Välj tekniker och material - blandtekniker och blandmaterial  är intressant.

Viktigt att fundera på är hur mycket tid och energi du kan och vill ägna till arbetet och ta hänsyn till detta vid val av tekniker och material.

3. SKAPA

LOGOTYP - Använd minst 3 av de olika tips du fått vid genomgång av  logotyp ex typsnitt, tjocklek, svärta
- Gör flera skisser med fokus på namnet.
- du kan använda dator eller arbeta med penna och papper.
- viktigt att det speglar ditt land

                                

MÅLGRUPPSANALYS
- så att du vet vem du skapar din reklamkampanj för

REKLAMANALYS
- Du ska göra en reklamanalys för att förstå hur du själv ska utforma din reklamkampanj, så att din produkt säljer

FORMGE VYKORTET/TRYCKSAKEN - låt din kreativitet flöda bortom gränserna.
Man ska tydligt se spår av vad landet är känt för - konsten och turismen

- Använd din kreativitet - tänk utanför boxen
- det ska gå att skicka
- balans, symmetri och typsnitt är viktigt
- använd flera material för att vara nyskapande,listan kan göras lång4. PRESENTATION
- elevutställning (skolområdet).

5. REFLEKTION/BEDÖMNING  - på Unikum - Lärlogg och Pedagogisk planering

Matriser

Bl
Janets basmatris BILD, nationell/unikum åk6 FÖRENKLAD_Nyht18

KOMMUNICERA med bilder för att uttrycka budskap.

Du kan göra några olika typer av berättande bilder som visar dina erfarenheter, åsikter och upplevelser Du kan göra några olika berättande bilder med genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
1. Framställa bilder
DU kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ERFARENHETER, ÅSIKTER och UPPLEVELSER med ett (............ ) bildspråk och (...................) uttrycksformer så att BUDSKAPET framgår
BILDSPRÅK/BUDSKAP Budskap är det som bilden berättar, dess syfte - Vad vill du säga med din bild? - Är ditt budskap tydligt förmedlat? - Har du gjort din bild så den berättar det du tänkt? ex linjer, färgtänk, idé genomarbetat GENOMARBETAT - Hur mycket jobb har lagts ner på arbetet? Hur ser skisserna ut? Hur välplanerat är arbetet?
På väg
Ditt bildspråk är: - enkelt -delvis genom-arbetat (budskapet finns) (Delvis arbetad)
Ditt bildspråk är: - utvecklat - relativt väl genomarbetat (budskapet väcker intresse eller tankar) (Uppgiften är ganska välarbetad)
Ditt bildspråk är: - välutvecklat -väl genom-arbetat (budskapet väcker starka känslor eller åsikter) (Uppgiften är välarbetad)

SKAPA BILDER med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg med olika material

DU kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. DU kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett fungerande sätt.
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
2. Tekniker, Verktyg & Material
I arbetet kan DU använda några olika tekniker, verktyg och material på ett (...........) sätt och (..........) då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
ARBETSKVALITÈ tekniker/material och planering - Vilket svårighetsgrad är det på tekniken i bilden?
På väg
Ditt skapande är: - i huvudsak fungerande (Teknik och material fungerar, ok)
Ditt skapande är: - relativt väl fungerande -varierat (Teknik och material fungerar relativt väl, imponerar lite)
Ditt skapande är: - väl fungerande, - varierat - idérikt sätt (Teknik och material fungerar väl, imponerar)
3. Kombinera bIldelement
DU kombinerar bildelement på ett (....... ) sätt.
KOMPOSITION/KOMBINERA - Hur fungerar allt tillsammans? -Hur bra du har använt och kombinerat färg, form och komposition? - storlek - placering - riktning - rörelse - linjer - fält - färger - nyanser - former - mellanrumsformer- yta - strukturer - former
På väg
Du kombinerar - i huvudsak fungerande
Du kombinerar - relativt väl fungerande
Du kombinerar - väl fungerande

UNDERSÖKA OCH PRESENTERA olika ämnesområden med bilder.

Du kan i det bildskapande arbetet utveckla idéer inom ämnesområden genom att återanvända bilder eller bearbeta uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt. Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
4. Utveckla idéer
Du kan i det bildskapande arbetet (..............) inom ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
EGNA IDÈER/DRIVKRAFT - Hur unikt är ditt arbete? - Hur du själv utvecklar dina tankar, med hur mycket hjälp - Hur du jobbar med dina idéer, tar det första som dyker upp eller försöker jobba lite mer på djupet.
På väg
Du utvecklar: - bidrar till att utveckla idéer (Någon egen idé)
Du utvecklar: - delvis egna idéer (Delvis egna idéer)
Du utvecklar: - egna idéer (Bara egna idéer i arbetet)
5. Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen (.....................) Du handlingsalternativ som med (......) leder framåt.
ARBETSPROCESS/DRIVKRAFT - Hur självständigt är arbetet gjort? - Hur du ser till att ditt arbete går framåt, med egna tankar eller med en hel del hjälp.
På väg
Du - bidrar till att formulera och välja alternativ - bidrar till handlingsalternativ som leder framåt. (Arbetet löstes med hjälp)
Du - formulerar och väljer alternativ - som med någon bearbetning leder framåt. (Arbetet löstes nästan själv )
Du - formulerar och väljer alternativ - som leder framåt. (Arbetet löstes helt själv)
6. Presentera bilder
Du kan presentera dina bilder ( .......... ) till syfte och sammanhang.
ANPASSNING till syftet - Hur du kan koppla ihop det du gjort med det som var uppdraget i ord och/eller bild. - Berättar om vad du skapat
På väg
Du presenterar: - med viss anpassning
Du presenterar: - med relativt god anpassning
Du presenterar: - med god anpassning
7. Ge omdöme om arbetet
Du kan ge (..........) omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
REFLEKTION av eget arbete - Hur du kan se din egen arbetsprocess i förhållande till de krav som finns. - Hur blev ditt resultat, och varför? Det du skriver i din lärlogg OM; - arbets-processen - kvalitén i bildarbeten
På väg
Du ger: - enkla omdömen (Skrivit, sagt enkla tankar om arbetet )
Du ger: - utvecklade omdömen (Skrivit, sagt utvecklade tankar om arbetet )
Du ger: -välutvecklade omdömen (Skrivit,sagt välutvecklade tankar om arbetet )

ANALYSERA historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

DU kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. DU beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
8. Resonemang & koppling
DU kan föra (....................) resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
TOLKA - Hur utvecklat, med ett ord eller flera sätt, du kan berätta vad du tycker om, ser i de verk vi analyserar
På väg
DU för - enkla och till viss del underbyggda resonemang (Skrivit, sagt enkla tankar om bilder)
DU för - utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang (Skrivit, sagt utvecklade tankar om bilder)
DU för -välutvecklade och väl underbyggda resonemang (Skrivit, sagt välutvecklade tankar om om bilder)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: