👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra årstiderna åk 1

Skapad 2018-12-19 13:05 i Sollebrunns skola Alingsås
Detta arbete handlar om de fyra årstiderna och hur naturen förändras under året.
Grundskola F – 2 NO (år 1-3) Svenska
Vi lära oss om årstider; varför vi har de årstider vi har, vad som händer i naturen, temperaturen och ljuset. Vi lära oss om hur naturen och djuren anpassar sig till årstiderna.

Innehåll

De fyra årstiderna

Syfte:

Undervisningen i NO ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska och fysiska sammanhang samt nyfikenhet på och intresse för att lära mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Centralt innehåll:

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Kunskapskrav:

 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen.
 • Eleven gör enkla observationer av årstider och kan namnge några djur och växter.
 • Eleven dokumenterar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Begrepp:

Årstid, år, vår, sommar, höst, vinter, temperatur, ljus, jordens lutning mot solen, djur och växters anpassning till årstiderna. 

Arbetsområde:

Under hela första läsåret kommer vi att arbeta med de fyra årstiderna, hösten, vintern, våren och sommaren. Vi följer några djur och växter och hur dessa anpassar sig till årstiderna. 

Bedömning: Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • namnge våra fyra olika årstider.
 • beskriva förändringar i naturen om hösten, vintern, våren och sommaren.
 • kunna namnge några djur och växter.
 • redogöra för hur dessa påverkas av årstiderna.
 • skapa faktatexter där ord och bild samspelar.

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med området under återkommande perioder under läsåret. Vi kommer att arbeta med detta genom att utgå från det du redan vet, dina frågor och funderingar, genom tankekartor och diskussioner. Vi kommer att göra iakttagelser och observationer i naturen. Vi kommer att läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer samt träna på att berätta och förklara det vi lärt oss. Vi träna på att skriva egna korta faktatexter till bilder. Vi kommer även att göra enklare experiment i klassrummet och i naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3