👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism v2-5 2019

Skapad 2018-12-19 13:30 i Furudals skola Rättvik
En planering för ett arbetsområde om hinduism och buddhismen.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under det här momentet kommer du få lära dig mer om hinduismen dess centrala tankegångar, dess heliga skrifter och heliga handlingar samt högtider. Tanken är alltså att du ska få en större förståelse för vad det innebär att vara hindu .

Innehåll

Planering v-2 till 5 2019

PROV. V5  tors 31/5

 

 

Under några veckor kommer vi tillsammans att arbeta med världsreligionen Hinduism, Vi kommer att titta på huvuddragen i Hinduism, dess historia, de centrala tankegångarna. Vi kommer dessutom att arbeta med källkritik och jämföra Hinduismen med övriga världsreligioner.

 

Under lektionerna kommer olika begrepp att behandlas, du förväntas anteckna informationen.  Begreppen ska under kursens gång bidra till din förmåga att förstå och analysera Hinduismen.

 

Vecka 5 kommer ett examinerande prov.  Bifogad kunskapsmatris ligger som grund för betygssättningen.

 

 

Målet för de kommande veckorna:

 • Du ska känna till Hinduismens historia.

 • Du ska känna till Hinduismens källor.

 • Du ska känna till Hinduismens högtider och ritualer.

 • Du ska känna till vart Hinduism är spridd och hur den kan variera mellan olika platser.

 • Du ska känna till hur det är att leva som Hindu.

 • Du ska känna till innebörden av begreppen vi lär oss.

   

Koppling till läroplanen, Religionskunskap åk. 7-9:

 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddism.

 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.

 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Uppgifter

 • hinduism pp

 • Uppgifter i häftet sid. 150

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Hinduism och Buddhism

Kunskaper om Buddhism och Hinduism
Eleven visar grundläggande kunskaper om Hinduism och genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar inom Hinduismen.
Eleven visar goda kunskaper om Hinduism genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar inom Hinduismen.
Eleven visar mycket goda kunskaper om Hinduism och genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar inom Hinduismen.
Likheter och skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan olika världsreligioner.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan olika religioner.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan olika religioner.
Påverkan samhälle - religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss den underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor, identitet
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av olika livsåskådningar på ett sött som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av olika livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av olika livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Informationshantering
Eleven kan söka information om livsåskådningar och använder olika typer av källor på ett huvudsakligen fungerande sätt samt kan föra till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Eleven kan söka information om livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerade sätt samt för utvecklade och relativt underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerade sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.