👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knytte hösten 2018

Skapad 2018-12-19 13:33 i Ängsbyns förskola Båstad
Förskola
Vårt mål är att utveckla världens bästa pölplaskare, mossmysare och uteundersökande.

Innehåll

Under hösten 2018 har fjärilen och humlan varit en del av Friluftsfrämjandets verksamhet. Tillsammans har vi tränat på att:

- klä oss efter väder.

- packa vår ryggsäck med extrakläder i vattentät påse, frukt, vattenflaska och eventuellt mugg till varm choklad.

- vandra till knytteskogen genom att hålla i vårt knytterep och skapat respekt för trafikregler. 

- samlas kring vår basplats och äta frukt tillsammans.

- lära känna varandra över avdelningsgränserna både vid fri lek, sång och vid regellek.

- dokumentera naturen med hjälp av iPad.

- arbeta med naturskapande. 

- undersöka löv, olikheter/likheter, färg och form. 

- upptäcka djuren i vår närhet.

- använda alla våra sinnen på många olika sätt.

- respektera naturen genom bl.a. vår sång "Vi knackar på, får vi komma in i naturen till alla djuren..." 

Vi hoppas att alla barn har fått många härliga och lärorika stunder i naturen tillsammans med knyttegruppen. Vi fortsätter i början av februari 2019. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016