Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 1, studieenhet 1. Människans livscykel, folkhälsa

Skapad 2018-12-19 13:59 i Vuxnas lärande Papperskorgen
Gymnasieskola Medicin
Vad händer i kroppen när vi åldras? Vad påverkar vår hälsa och hur kan vi själva påverka hälsan? Hur vet man att man är sjuk? I denna studieenhet ska vi ta reda på detta.

Innehåll

Studieenhet 1

Människans livscykel 

Folkhälsans utveckling i Sverige

Allmänna symtom och tecken på sjukdom

 

Efter denna enhet ska du:

Ha kunskap om människans normala utveckling och de förändringar som sker naturligt på grund av ålder. 

Ha kännedom om vilka faktorer som påverkar vår hälsa och hur vår livsstil påverkar det allmänna hälsotillståndet.

Ha kunskap om allmänna tecken på sjukdom, hur läkaren ställer en diagnos och de vanligaste förekommande provtagningarna och undersökningarna.

Ha kunskap om vanliga begrepp inom medicinsk terminologi.

 

Genomgång/ Föreläsning                       

Människans livscykel

Folkhälsans utveckling i Sverige

Allmänna symtom och tecken på sjukdom

 

 

Kurslitteratur

Medicin 1. Urban Gillå, Sanoma Utbildning AB, 2011. 

Kapitel 1

Kapitel 2

Valfri referenslitteratur. Skall dock anges vid inlämning av uppgifter

 

Inhämta kunskaper från aktuell litteratur och föreläsningsmaterial samt https://www.1177.se/Varmland/ 

för att bearbeta ämnesområdet och utför sedan studiearbete 1.

Uppgifter

  • Medicin 1 Studiearbete 1. Människans livscykel, folkhälsa

Matriser

Med
Medicin 1, studieenhet 1

Medicin 1, 150 poäng Kurskod: MEDMED01

Ämne: Medicin Kurser i ämnet: Medicin 1, 150 poäng Medicin 2, 100 poäng. Ämnet Medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet Medicin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att observera och rapportera förändringar i patienters och brukares hälsotillstånd. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i medicinsk terminologi som bidrar till kommunikativ förmåga inom området. Undervisningen ska genom praktiska övningar leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra första hjälpen och hjärtlungräddning. Undervisningen i ämnet Medicin ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet. 2. Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom. 6. Förmåga att använda medicinsk terminologi.
Minnas Förstå
Tillämpa Analysera Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven förklarar översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven förklarar nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Syfte
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Eleven ger exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Eleven ger exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Eleven ger exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Syfte
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: