👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pall med dyna åk 8 vt-19

Skapad 2018-12-19 14:08 i Landvetterskolan Härryda
Samarbete mellan trä- och textilslöjd.
Grundskola 6 – 9 Slöjd
En pall kan vara hög, låg, rund, oval, kantig, svart, blommig, prickig... Ja, en pall kan se ut nästan hur som helst! Hur vill du att just din pall ska se ut?

Innehåll

 

VAD?

Du ska tillverka en personlig pall i trä och göra en dyna till pallen i textil. Du väljer själv hur din pall ska se ut. Vilken form det ska vara på sitsen, om pallen ska ha tre eller fyra ben, vilken färg den ska vara och hur dynan ska se ut och vilken slöjdteknik den ska göras i.

 

HUR?

Under det här arbetet kommer du arbeta i både textilslöjden och trä/metallslöjden. I trä/metallslöjden kommer du göra själva pallen och i textilslöjden gör du dynan. Vi kommer börja med några gemensamma lektioner där vi går igenom uppgiften, vad som ska bedömas, ritar skisser och mallar.

 

Du ska även dokumentera ditt slöjdarbete på din Ipad som du lämnar in på UNIKUM, se uppgifterna nedan. Där kommer du börja med att göra din planering, lägga in en bild på din skiss, men även dokumentera ditt arbete varje vecka med ord och bild. När du är klar med ditt praktiska arbete gör du din redovisning/värdering.

 

VARFÖR?

Under det här arbetet kommer du lära dig att skapa en pall efter din egen design. Du kommer även träna på att dokumentera ditt slöjdarbete på din Ipad.

 

Du kommer:

- utvecklar din förmåga att utveckla och genomför en idé (från idé till färdig produkt)

- utvecklar din kreativitet/skapande

- utvecklar din förmåga att välja och hantera olika verktyg

- drar lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess

- utvecklar din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete. Att tänka igenom gjorda val och motiverar dem (vad, hur och varför).   

- utvecklar din självständighet i slöjdprocessen

 
                                                             

Bedömning

Bedömningen kommer göras gemensamt av båda slöjdlärarna.

  

Vid bedömningen tittar vi på hur du:

 • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hittar lösningar och för arbetet framåt med egna initiativ
 • tar ansvar för att lektionstiden används effektivt så att du hinner slutföra ditt arbete.
 • dokumenterar och värderar din arbetsprocess 

 

Vi bedömer även din förmåga att:

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Se gärna matrisen nedan för tydligare bedömningskriterier.

 

Ditt arbete bedöms successivt under varje lektion, samt när du är klar och lämnar in din färdiga produkt tillsammans med din dokumentation i din Ipad. Du kommer få ett skriftligt omdöme om ditt arbete på UNIKUM.

 

Uppgifter

 • SLÖJD: Skiss

 • SLÖJD: Planering pall

 • SLÖJD: Dokumentation dyna

 • SLÖJD: Dokumentation pall

 • SLÖJD: Värdering pall/dyna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd åk 8: PALL MED DYNA I TEXTIL

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SKISS
Du har ännu inte gjort någon skiss.
Du har gjort en enkel skiss.
Du har gjort en skiss med några detaljer och mått.
Du har gjort en tydlig skiss där både färger, material och mått finns med.
PLANERING
Du har ännu inte fyllt i din planering.
Din planering är ifylld, men kortfattad.
Din planering är ifyll och du använder några slöjdbegrepp.
Din planering är utförligt ifyll och du använder många slöjdbegrepp.
GENOMFÖRANDE
Du är ännu inte klar med ditt slöjdarbete.
Du är klar med ditt slöjdarbete.
Du har varit ganska noggrann i ditt praktiska arbete och tagit ansvar för att blir klar i tid.
Du har varit noggrann i ditt praktiska arbete och utnyttjat lektionstiden väl. Du har tagit ansvar för att bli klar i tid.
HANTVERK - SITS
Du har ännu inte gjort någon sits.
Du kan använda några verktyg och tekniker. Din sits är enkel i utförandet.
Du kan använda flera verktyg och tekniker. Din sits är utvecklad och håller god kvalitet.
Du kan använda de flesta verktyg och tekniker. Din sits är välutvecklad och håller hög kvalitet.
HANTVERK - BEN
Du har ännu inte gjort några ben.
Du kan använda några verktyg och tekniker. Dina ben är enkla i sitt utförande.
Du kan använda flera verktyg och tekniker. Dina ben är utvecklade och håller god kvalitet.
Du kan använda de flesta verktyg och tekniker. Dina ben är välutvecklade och håller hög kvalitet.
HANTVERK - DYNA
Du har ännu inte gjort någon dyna.
Du kan använda några verktyg och tekniker. Din dyna är enkel i utförandet.
Du kan använda flera verktyg och tekniker. Din dyna är utvecklad och håller god kvalitet.
Du kan använda de flesta verktyg och tekniker. Din dyna är välutvecklad och håller hög kvalitet.
DOKUMENTATION
Du har ännu inte gjort någon dokumentaion.
Din dokumentation är kortfattad och/eller inte ifylld varje vecka.
Din dokumentation är ifyll och du använder ibland rätt slöjdbegrepp. Oftast finns även ett foto med på ditt arbete.
Din dokumentation är tydlig. Du förklarar vad du har gjort, varför och hur du ska gå vidare. Du använder ofta rätt slöjdbegrepp i din text. Du har även med ett foto på ditt arbete varje vecka.
VÄRDERING
Du har ännu inte fyllt i värderingen för ditt arbete.
Din värdering är ifylld, men ganska kortfattad.
Din värdering är ifylld och du har delvis förklarat hur du har arbetat och hur det har påverkat ditt resultat. Du använder ibland rätt slöjdbegrepp.
Din värdering är ifyll och tydlig. Du tänker igenom hur du har arbetat och hur det har påverkat ditt resultat. Du använder ofta rätt slöjdbegrepp i din värdering.