👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga - NTA

Skapad 2018-12-19 14:14 i Ingels skola Rättvik
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vad är egentligen balans? Hur kan man använda en balansbräda? Fungerar en balansbräda och en balansvåg likadant? Hur får man jämvikt? Många frågor och fler kommer det att bli!

Innehåll

MÅL

 • Du ska kunna genomföra en undersökning. 
 • Du ska kunna begreppen: balans, förutsägelse, stödpunkt, tung, tyngre, tyngst, lätt, lättare och lättast.
 • Du ska förstå hur stödpunktens placering påverkar hur man behöver fördela olika föremål för att man ska uppnå balans.
 • Du ska förstå hur en balansvåg med lika långa armar kan användas för att jämföra massan hos två föremål.
 • Du ska förstå hur volym och massa kan variera mellan olika material och föremål med olika form.

 

 

Förmågor och kunskapskrav.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Undervisning

I temat Balansera och väga kommer du att få bekanta dig med balans, jämvikt och tyngd. Temat består av olika uppdrag som du kommer att lösa tillsammans med dina klasskamrater.

Temat startar med en utmaning. Det gäller för dig att få en pappersfjäril att balansera på en blyertspenna. Under uppdragens gång bekantar du dig med balansbrädor som du tillsammans med klasskamrat bygger. Du tar bland annat reda på vad som händer om du flyttar stödpunkten. Tillsammans bygger vi mobiler med gem och färgade papper.

Du kommer att få ställa hypoteser, experimentera och lära dig vad som påverkar balansen. Du kommer att få prova balans både ute och inne.

Genom hela temat gör vi jämförelser, förutsägelser och iakttagelser som vi diskuterar och resonerar kring i både liten och stor grupp. Du kommer att få dokumentera och beskriva dina hypoteser och vad du lär dig på ett naturvetenskapligt sätt.

Bedömning

 Din förmåga att:

 • genomföra en undersökning.
 • lösa problem.
 • använda dig av begreppen: balans, förutsägelse, stödpunkt, tung, tyngre, tyngst, lätt, lättare, lättast i rätt sammanhang.
 • förstå hur stödpunktens placering påverkar hur man behöver fördela olika föremål för att man ska uppnå balans.
 • förstå hur en balansvåg med lika långa armar kan användas för att jämföra massan hos två föremål.
 • förstå hur volym och massa kan variera mellan olika material och föremål med olika form.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3