Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1

Skapad 2018-12-19 14:15 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 1 Engelska
- Hello! Do you speak English?

Innehåll

Syfte
Syftet med undervisningen i årskurs 1 är att utöka ditt ordförråd för att du ska kunna kommunicera på engelska. Målet är att du ska: 

• kunna lyssna och förstå enkel talad engelska   

• kunna tala enkla ord och fraser på engelska 

 

Innehåll och arbetssätt

Områden som berörs:

• hälsningsfraser 

• familj

• färger  

• kläder

• siffror 1-20  

• mat  

• djur  

• kroppsdelar  

 

Vi kommer att träna på dessa områden genom att:

lyssna och lära oss engelska ramsor och sånger

• titta på engelska filmer

• tala och lyssna genom samtal och lek

• läsa och skriva i vårt engelskahäfte

 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under året och det som bedöms är:

 din förmåga att förstå enkelt talad engelska

• din förmåga att säga enkla ord och fraser

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

För dig som vill veta mer

 

Syfte med skolämnet engelska

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Innehåll i årskurs 1-3

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Intressen, personer och platser.
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Enkla instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av enkla samtal och dialoger.
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
• Sånger, ramsor, dikter och sagor.
• Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
• Enkla presentationer.
• Enkla beskrivningar och meddelanden.
• Sånger, ramsor och dramatiseringar.

 

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: