👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy och dystopier, år 7 VT 2019

Skapad 2018-12-19 14:38 i Almåsskolan Mölndals Stad
Fantasy/dystopier
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under ett antal veckor att arbeta med fantasy och dystopier. Ni kommer få läsa, skriva, se film och presentera muntligt inför klassen. Se till att följa planeringen, så att du ligger i fas. Om du är sjuk eller ledig, ta hem och arbeta. Du kommer att få läsa hemma, i minst en kvart om dagen, för att kunna hinna med det som behövs under lektionerna. Lycka till!//M

Innehåll

Fantasy/dystopier är en egen genre inom skönlitteraturen. Du kommer under de kommande veckorna arbeta med nedanstående uppgifter. Det är viktigt att du arbetar med respons. Du ska både ge och ta respons. Vi kommer gå igenom hur du ska tänka, utifrån båda sidorna.

Det är jätteviktigt att du hänger med i planeringen, och att du ser till att du ligger i fas. Är du sjuk eller ledig, se till att ta reda på vad du har missat. Läs hemma varje dag, i minst en kvart. Anteckna från genomgångarna.

 

Uppgifter

  • Filmanalys

  • Läs en fantasy och gör ett författarporträtt!

  • Skriv en fantasy

  • Ge och ta respons

Matriser

Sv SvA
Svenska - Fantasy

Rubrik 1

Ej godkänt
E
C
A
Läsa med flyt
  • Sv  E 9
Insats krävs
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt, genom att på ett huvudsak fungerade sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med ett gott flyt, genom att på ett ändamålsenligt sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med ett mycket gott flyt, genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Insats krävs
Genom att med göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande förståelse.
Genom att med göra utvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att med göra välutvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Insats krävs
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra väl utvecklande och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket och upphovsmannen
Insats krävs
Eleven kan också föra enklare resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklande och nyanserande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Skriva texter
Insats krävs
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och i relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och i relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Insats krävs
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklande gestaltande och berättargrepp samt dramaturgi med relativ komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklande gestaltande och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Insats krävs
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Insats krävs
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklande omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklande omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i relativt väl fungerande sätt.
Muntliga redogörelser
Insats
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.