Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära

Skapad 2018-12-19 14:49 i Trekungagymnasiet Kungälv
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO Språk och kommunikation, SPR
Vi ska arbeta med elektricitet och säkerhet. Vi ska ta reda på hur vi får elektricitet, samt vad man behöver tänka på vid elanvändning.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Säkerhet och el.
 • Vilka olika elektriska källor det finns.
 • Vad använder vi el till.
 • Hur det funkar.

Hur ska vi göra?

 • Experiment
 • Undersökningar
 • Film
 • Rita enkla scheman 
 • Läsa och skriva fakta.

Vad bedömer jag?

Hur du kan bedöma säkerhet när det gäller elektricitet.

Hur du redogör efter din förmåga om olika elkällor.

Hur du kan lösa vardagliga problem som uppstår gällande el. 

 

Utvärdering:

Enskild utvärdering i enkätform.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
  NAO
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • 3) Förmåga att söka och tolka information.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga energikällor, till exempel vattenkraft, vindenergi och olja.
  NAO  -
 • Elektricitet, dess användning och risker.
  NAO  -
 • Problemlösning av praktisk karaktär inom ämnesområdet, till exempel mätningar, jämförelser och uppskattningar.
  NAO  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Tolkning av olika kommunikativa uttryck.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
 • Information från olika källor, till exempel skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
  SPR  -
 • Eleven deltar i att lösa enkla matematiska problem i vardagen. Dessutom deltar eleven i att använda vardagsteknik.
  NAO
 • Eleven löser enkla matematiska problem i vardagen. Dessutom använder eleven vardagsteknik.
  NAO
 • Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.
  SPR
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.
  SPR
 • Eleven deltar i att söka elevnära information från givna källor. Eleven deltar också i kommunikation om informationen och källorna.
  SPR
 • Eleven kommunicerar och samspelar i bekanta sammanhang och miljöer. I kommunikationen använder eleven ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt. Eleven läser och skriver elevnära ord.
  SPR
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck och elevnära ordbilder genom att återberätta innehållet. Dessutom tolkar och beskriver eleven det språkliga budskapet.
  SPR
 • Eleven söker elevnära information från olika källor. Eleven kommunicerar också om informationen och källorna.
  SPR
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: