👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matlagning

Skapad 2018-12-19 15:00 i Trekungagymnasiet Kungälv
Gymnasiesärskola Hem- och konsumentkunskap, HEM Språk och kommunikation, SPR
Du ska få lära dig olika tekniker i matlagning. Du ska få kunskap om hantering av olika råvaror och hygien i köket.

Innehåll

Detta ska vi göra: 

 • Lära oss kökshygien.
 • Hantera råvaror.
 • Lära oss olika metoder i matlagning.
 • Prova att laga mat från grunden utan halvfabrikat, t ex köttbullar, fiskpinnar.

Hur ska vi göra:

 • När vi lagar  mat provar vi olika metoder te x panering, stekning, kokning m.m.
 • Vi hanterar råvaror och vad som gäller ur hygien synpunkt.
 • Vi har teori.

Utvärdering:

 • Muntlig utvärdering i grupp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att tillaga måltider och utföra annat arbete i hemmet.
  HEM
 • 2) Förmåga att tolka och använda information som handlar om arbete i hemmet, ekonomi och konsumtion.
  HEM
 • 3) Förmåga att planera och genomföra inköp till hemmet.
  HEM
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • 3) Förmåga att söka och tolka information.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Recept, instruktioner och information på förpackningar.
  HEM  -
 • Matlagning och bakning med olika metoder, redskap och tekniker.
  HEM  -
 • Metoder för hantering och förvaring av livsmedel.
  HEM  -
 • Planering av inköp och enkla måltider med hänsyn till hälsa och ekonomi.
  HEM  -
 • Rutiner och metoder för hygien, tvätt och städning.
  HEM  -
 • Säkerhet vid hantering av redskap, verktyg och kemikalier i hemmet. Förebyggande säkerhetsåtgärder, till exempel brandskydd.
  HEM  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Tolkning av olika kommunikativa uttryck.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
 • Information från olika källor, till exempel skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
  SPR  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att tillaga måltider och utföra andra arbetsuppgifter som förekommer i hemmet. I arbetet deltar eleven i att använda metoder och redskap på ett säkert och till situationen anpassat sätt.
  HEM  E
 • Eleven tillagar måltider och utför andra arbetsuppgifter som förekommer i hemmet. I arbetet använder eleven metoder och redskap på ett säkert och till situationen anpassat sätt.
  HEM  C
 • Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.
  SPR  E
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.
  SPR  E
 • Eleven deltar i att söka elevnära information från givna källor. Eleven deltar också i kommunikation om informationen och källorna.
  SPR  E
 • Eleven kommunicerar och samspelar i bekanta sammanhang och miljöer. I kommunikationen använder eleven ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt. Eleven läser och skriver elevnära ord.
  SPR  C
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck och elevnära ordbilder genom att återberätta innehållet. Dessutom tolkar och beskriver eleven det språkliga budskapet.
  SPR  C
 • Eleven söker elevnära information från olika källor. Eleven kommunicerar också om informationen och källorna.
  SPR  C