Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skrivning Knappekullaskolan 2020/2021

Skapad 2018-12-19 15:13 i Knappekullaskolan Lerum
Berättande text.
Grundskola 5 Svenska
Svenska skrivning åk 5

Innehåll

Konkreta mål

 • Du kan skriva olika slags texter; berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande.
 • I din berättelse har du en handling som är som är lätt att följa, samt att du beskriver platser, personer och olika miljöer.
 • Dina beskrivande texter ska innehålla fakta som är fri från egna värderingar, samt ha rätt struktur med rubriker, underrubriker och källförteckning. 
 • I din argumenterande text har du med minst tre olika argument. 
 • Du ska skriva en instruerande text som lätt ska kunna följas av läsaren. I din text använder du dig av varierande tidsord.  
 • I dina texter använder du stor/liten bokstav, punkt och andra skiljetecken på rätt sätt.

Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom att:

 • skriva olika slags texter.
 • bearbeta texter individuellt eller i samarbete med en eller flera klasskamrater
 • ge respons på andras texter.

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • resonera i helklass om texter.
 • skriva texter i smågrupper.
 • skriva texter individuellt.
 • träna på olika stavningsregler.
 • träna på olika skrivregler
 • skriva olika slags texter och gå igenom olika språkliga drag.
 • ge respons på texter, både egna och andras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: