Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten

Skapad 2018-12-19 15:54 i Västergårdsskolan Öckerö
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Hösten är en spännande årstid. det börjar bli kallt och ruggigt ute och solen går ner tidigare på kvällarna. Löven på träd och buskar ändrar färg. Trädens löv bryts ner och blir till viktig näring. På olika sätt kan träd och växter sprida sina frön så att de kan finna en lämplig plats att gro på. Hur många sätt kan det finnas? I skogen kan man plocka bär och svamp. På himlen kan man se stora flockar av fåglar som drar söderut. Vilka fåglar flyttar? Vart flyttar de och hur hittar de till rätt plats?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.


Mål

När du arbetat med detta område ska du:

 • veta varför lövträden fäller sina blad men inte barrträden
 • Veta varför löven ändrar färg
 • Kunna förklara vad som händer med löven på marken
 • Ge exempel på hur några frön sprids
 • Kunna förklara varför fåglar flyttar     

Arbetssätt och undervisning

Genom enskilda och gemensamma övningar och funderingar kommer du att utveckla dina kunskaper om naturen på hösten. Vi kommer att arbeta med läromedlet Koll på NO. Vi läser, skriver, diskuterar och ser på film.

Det här kommer bedömas

Din förmåga att muntligt kunna delta i diskussioner som gäller natur och ekologisk hållbarhet inom arbetsområdet. (Hur du diskuterar/resonerar)
Du kan ställa frågor och lyssna på andra. (Nyfikenhet,lyhördhet)
Du har baskunskaper om arbetsområdet. ( Vad är en skog, vad lever i en skog och vad använder människorna skogen till)
Du förstår några begrepp inom arbetsområdet. ( ex:allemansrätt, näringskedja, nedbrytare)
Du kan ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i biologi. (näringskedjan, rovdjur-bytesdjur, nedbrytning)
Din förmåga att genomföra enkla fältstudier.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: