👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tonsätt film i garageband

Skapad 2018-12-19 16:16 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Musik
I detta arbetsområde får du välja mellan två filmer som du ska tonsätta med egen musik från garageband.

Innehåll

1. Visa lärande

Ditt lärande kommer du kunna visa genom resultatet av filmen samt berätta om arbetsprocessen genom att svara på bifogade frågor.

2. Mål och bedömning
Målet är att du ska kunna förmedla en känsla med hjälp av musik. I detta fall genom en Ipad.
Du jobbar själv eller i grupp om max två. Du behöver bara tonsätta ca 1:20. (alltså 80 sekunder) 

Matriserna längst ner förklaras som följer:

E - nivå
Du ska göra en låt som stämmer väl överens med den känsla som du vill förmedla med filmen.

C-nivå
Du har gjort en låt eller flera som stämmer väl överens med den känslan du vill ha i filmen men du kan även få låten, eller om du har gjort flera låtar, att följa med i klippen i filmen med bra precision. Du byter låt i ett klipp eller när det händer något.
Du visar att du har format ljuden/musiken utifrån filmen. Filmen och musiken fungerar bra tillsammans och är en presentation.  

A-nivå
På denna nivå har du gjort egen låt/låtar samt lägger in passande effekter som stärker den känslan som du vill förmedla med större exakthet än på C-nivån. Musiken har ett mycket bra flyt och följer vad som sker i filmen med mycket bra känsla och precision.  


3. Undervisning

Ingen undervisningstid kommer läggas på detta. Det kommer vara en hemuppgift som lämnas in via unikum eller min mail. jon.astrom@kungsbacka.se

De två olika filmerna att välja mellan:

https://www.youtube.com/watch?v=IsgM7HjEVKU&t=104s

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtQdWL1Cli8&t=82s
Hjälpmedel
Genom att titta på detta snabbgenomgång av garageband får du en snabb och bra översikt i hur programmet fungerar. Går du sen vidare och klickar på youtubekanalen (TheGaragebandGuide) så finns där mycket mer som kan vara bra att veta.

https://www.youtube.com/watch?v=3-LsQdDNUPY

Det finns även love loops som visas här vilket kan vara att föredra till
en början för att komma igång: https://www.youtube.com/watch?v=QJnfGjVEspU

 


Inlämning:  
Inlämningsuppgiften på unikum är filmen med din egna musik till samt att berätta om arbetsprocessen.
Vid inlämning sätter du förslagsvis igång filmen på telefonen samtidigt som du sätter igång musiken på paddan och filmar dessa två samtidigt med en telefon/padda. Jag vill se både filmen och det du har spelat in. Detta ska vara inne senast torsdagen den 31 januari kl.23:59.


Bedömning
Bedömningen kommer ske utifrån matrisen nedan. Det jag kommer titta på är hur väl den känsla som du beskrivit att du vill få fram i den bifogade uppgiften stämmer överens med det jag ser/hör.  

Uppgifter

  • Tonsätt en film i garageband

  • Arbetsprocessen

  • Berätta om arbetsprocessen

Matriser

Mu
Matriser på arbetsområde: Tonsätt med egen musik en film

F
E
C
A
Musikaliskt uttryck
Musik kombinerat med bild, dans, teater eller andra uttrycksformer
Eleven kommer inte upp till godkänd nivå.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Skapa musik
Eleven kommer inte upp till godkänd nivå.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.