👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bergaskolans planeringsmall

Skapad 2018-12-19 16:26 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 9
Kort beskrivning av arbetsområdet. Väck elevernas nyfikenhet. Ställ till exempel en fråga.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna

Konkretisera syftet med arbetsområdet utifrån de förmågor som eleverna ska ges förutsättning att utveckla. 

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Beskriv vad du och eleverna kommer att fylla lektionerna med för att ge förutsättningar för att eleverna ska utveckla de aktuella förmågorna för arbetsområdet. Till exempel se olika filmer/klipp som har med ämnesområdet att göra, genomgångar, läsa texter och så vidare.

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

Beskriv hur du kommer att bedöma eleverna utifrån de aktuella kunskapskraven. Det kan handla om exempelvis redovisningar, prov, läxförhör, grupparbeten, filmer, poddar eller liknande.

4. Övrigt - till exempel länkar, bilder och så vidare

5. Skapa inlämningsuppgifter och koppla grön matris - frivilligt

6. Klicka på aktuellt syfte, centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen. Dessa hittar du i fliken läroplan här nedan