Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De mäktiga fem

Skapad 2018-12-19 19:57 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 5 Teknik
De mäktiga fem är en begrepp för de grundläggande tekniska funktionerna skruven, hjulet, kilen, hävstången & lutande planet. Nu kommer du få möjlighet att fördjupa dig i dessa!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetet med "De mäktiga fem" kommer du få möjlighet att utveckla den...

Begreppslig förmåga: Du kommer att arbeta med begrepp för att utveckla betydelsen av dem och hur de relaterar till varandra.
Kommunikativ förmåga: Du kommer att få samtala, resonera och diskutera med andra skolkamrater.
Procedurförmåga: Du kommer att få söka efter information och se skillnaden på fakta och åsikter.
Analysförmåga: Du kommer att få jämföra saker (som tex hävstång och kil), hur de är lika och olika varandra.
Metakognitiv förmåga: Du kommer att få fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att...

 • förklara hur de mäktiga fem kan användas.
 • förklara fördelarna med de mäktiga fem.
 • identifiera hur vi i vardagen använder de mäktiga fem.
 • genomföra enklare praktiskt arbete enligt instruktioner.

Detta gör jag genom att...

 • lyssna till dig i samtal.
 • läsa dina texter och dokumentationer.
 • följa ditt arbete under lektionerna.
 • följa ditt praktiska arbete.

Undervisning och arbetsformer

Vi har tillsammans kommit fram till att vi vill arbeta på följande sätt...

 • gemensamma genomgångar
 • film
 • böcker
 • pröva på olika av mekanismerna.
 • prata med varandra i små grupper.
 • skapa figurer med rörliga delar (hävstänger).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: