Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd

Skapad 2018-12-19 22:37 i Glömstaskolan Huddinge
Lektionen handlar om längd.
Grundskola 2 Matematik
I det här kapitlet kommer vi arbeta med längd. Vi arbetar med att uppskatta hur långt någonting är för att sedan mäta och jämföra uppskattningen med den verkliga längden. Eleverna får lära sig både de gamla och nya måttenheter. Eleverna får lära sig mäta och räkna ut omkretsen till olika geometriska former bland annat cirkel.

Innehåll

Varför ska vi lära oss det här?

Syftet är ...

 • att eleverna lär sig uppskatta och mäta olika längder.
 • att eleverna ritar sträckor med givna längder.
 • att eleverna lär sig de gamla och nya längdenheter och omvandlingen mellan enheterna m, dm, cm och mm.
 • att mäta och räkna ut omkretsen till olika geometriska former.

 

När du är klar ska du ..

 • lära dig de olika begreppen: punkt, linje och sträcka samt veta skillnaden mellan linje och sträcka.
 • uppskatta/mäta/rita olika sträckor, kroppsdelar, olika längder i klassrummet och ute i skogen m.h.a. konkreta saker och m.h.a. linjal och meterband.
 • kunna de gamla längdenheterna såsom fot, famn, tum och aln.
 • kunna de nya längdenheterna såsom m, dm, cm och mm.
 • kunna omvandla mellan enheterna: 1 m = 100 cm samt 1 cm = 10 mm.
 • mäta och räkna omkretsen på olika geometriska former (cirkel, rektangel, kvadrat och triangel).

 

Förmågor du kommer att träna

Begreppsförmåga: Träna på begreppen som...

 • punkt, linje, sträcka, bredd och längd.
 • enhet, meterband, meter, cm, dm, mm, tum, fot, aln och famn.
 • lång, längre och längst.
 • kort, kortare och kortast.
 • hög, högre och högst.
 • låg, lägre och lägst.
 • uppskattning och mätning.
 • omkrets.

Kommunikationsförmågan: Träna på att säga hur långt någonting är och säga rätt enhet.

Problemlösningsförmågan: Kunna räkna ut omkretsen till olika geometriska former bl.a. runda former. Lösa olika problem med de olika begreppen.

Resonemangsförmågan: Eleven kan berätta hur hen räknar ut omkretsen till olika geometriska former. Eleven kan omvandla mellan enheterna (1m = 100 cm) samt (1 cm = 10 mm). Eleven har förmågan att använda rätt de olika metoder för att beräkna t.ex. omkrets.

 

Så här visar du vad du har lärt dig

 • svara på utvärderingen.
 • göra dina individuella uppgifter både på papper och digitalt.
 • samarbeta med dina klasskamrater i par.

*Det här kommer du att göra

 • arbeta i par och mäta varandras längder med konkreta saker som kappla och ploppar.
 • arbeta i par och mäta varandras längder och kroppsdelar med meterband (m, cm).
 • bygga högsta tornet av kappla.
 • mäta/rita olika sträckor m.h.a linjal med hela centimeter (cm).
 • uppskatta och därefter mäta med hela centimeter och meter olika längder för de olika objekt som finns i klassrummet (penna, sudd, tavlans längd, dörrens bredd och klassrummets längd etc.).
 • sortera olika längder i skogen som kottar, pinnar etc.
 • jämföra mellan olika trädomkrets m.h.a. ett rep eller meterband.
 • mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska former både på papper och i verkligheten.
 • lösa problem som är relaterade till längd.
 • svara på utvärderingen i Showbie.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: