👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö (NTA)

Skapad 2018-12-19 22:37 i Tjärnaskolan Borlänge
I detta arbetsområde i biologi kommer du att få följa en växt under hela dess livscykel från frö till frö. Hur gör man när man sår frön och vad är pollinering? Vad behöver en växt för att utvecklas och växa och vad fotosyntes är för något? Vad är en ekosystemtjänst för något? Hur ser ett bisamhälle ut och varför är bin viktiga för oss människor och allt levande på jorden? Du kommer även få möjlighet att öva att mäta din växt samt skapa och använda diagram i matematik. Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i biologi med hjälp av NTA.
Grundskola 4 – 6 Matematik Biologi
I detta arbetsområde i biologi kommer du att få följa en växt under hela dess livscykel från frö till frö. Hur gör man när man sår frön och vad är pollinering? Vad behöver en växt för att utvecklas och växa och vad fotosyntes är för något? Vad är en ekosystemtjänst för något? Hur ser ett bisamhälle ut och varför är bin viktiga för oss människor och allt levande på jorden? Du kommer även få möjlighet att öva att mäta din växt samt skapa och använda diagram i matematik. Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i biologi med hjälp av NTA.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du kunna

 • berätta om växters roll i näringskedjan och som ekosystemtjänst
 • berätta om åkerkålens livscykel
 • berätta i stora drag om ett bisamhälle och hur bin och blommor samspelar i naturen
 • i stora drag beskriva fröers  utseende samt blommans olika delar
 • vad som behövs för att frön ska gro
 • i stora drag förklara fotosyntes och vad som behövs för att plantor ska kunna växa
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild
 • mäta 


Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Praktiska övningar och laborationer i grupp samt enskilt
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Läsning

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under gruppdiskussioner, muntliga redovisningar och praktiska övningar samt laborationer. Du kommer även få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor under laborationer och skrivande av laborationsrapporter, skriftliga redovisningar samt en slutuppgift.

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången.

 

 

Ord och begrepp:

ekosystemtjänst, frö, frövita, fröskal, fröärr, grodd, bladanlag, ståndare, pistill, pollen, pollinering, frukt, bi, stjälk, rot, kronblad, blad, foderblad, hjärtblad, fotosyntes, syre, koldioxid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6