👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4

Skapad 2018-12-20 08:12 i Årstadskolan Falkenberg
Vi använder Matte Borgen 4 A under hösten 2018
Grundskola 4 Matematik
Vi använder Matte Borgen 4 A under hösten 2018.

Innehåll

Vi använder Matte Borgen 4 A och de extra tillägg som finns i lärarhandlingen.

Diagnosen görs i särskilt mattehäfte.

 

Bedömning - vad och hur

Efter varje kapitel finns en "Diagnos" som finns som underlag för bedömning av arbetet. Där väljs hur eleven går vidare med de alternativ som finns; extra träning eller fördjupning och extra problemlösning - innan nästa kapitel inleds.

Undervisning och arbetsformer

Varje lektion inleds med någon sorts "uppvärmning" av material som finns "vis sidan av" lektionsmaterialet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -