Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi år 9

Skapad 2018-12-20 09:30 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Vi kommer att arbeta med olika energikällors fördelar respektive nackdalar, samt läsa om atom- och kärnfysik
Grundskola 9 Fysik
Vi människor använder stora mängder energi, både till elektricitet och värme. I detta arbetsområde ska vi arbeta med olika energikällor samt hur energi fungerar och vad energi är

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Övergripande matris för Fysik

Granska information, kommunicera och ta ställning

---------------------------------------->
---------------------------------------------->
-------------------------------------->

Begrepp

 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
---------------------------------------->
---------------------------------------------->
-------------------------------------->
Beskriva och förklara
Partiklar och strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Resonera
Miljö
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön.
Hållbar utveckling
Eleven visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beskriva och förklara
Naturvetenskapliga upptäckters betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: