Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering av arbete med affärsplan

Skapad 2018-12-20 10:01 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Företagsekonomi

Innehåll

Ni har jobbat med att utforma affärsplanen. Hur har arbetet gått?

Hur har ni kommunicerat, hur ser rollfördelningen ut under ytan, hur har ni hanterat eventuella konflikter?

Dags att utvärdera.

Matriser

För
Utvärdering av arbete med affärsplan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Ledarskap och organisation.
Eleven redogör översiktligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Eleven redogör utförligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Aspekt 1
Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess.
Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess.
Ny aspekt
Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet. I samband med det utvärderas gruppens eller den egna arbetsprocessen.
Eleven utvärderar med enkla omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Ny aspekt
Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
(Eleven identifierar och löser i samråd med handledare problem som uppstår.) Eleven för enkla resonemang om hur konflikter kan lösas.
(Eleven identifierar och löser efter samråd med handledare problem som uppstår.) Eleven för välgrundade resonemang om hur konflikter kan lösas.
(Eleven identifierar och löser efter samråd med handledare problem som uppstår.) Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur konflikter kan lösas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: