Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 7 Vårt solsystem och Universum

Skapad 2018-12-20 10:17 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Vi lever alla på planeten Jorden, en litet klot i det väldiga Universum. Med hjälp av teleskop, rymdresor och rymdsonder har vi lärt känna våra planetgrannar. Vi vet också att det ute i rymden föds, lever och dör stjärnor under fasansfulla omständigheter.

Innehåll

 

Under fem veckor kommer vi att arbeta med området ”Vårt solsystem och Universum” Här kommer du bland annat få veta betydelsen av orden nedan och hur du kan använda dig av dessa.

 

planet, solsystem, stjärna, protuberans, atmosfär, asteroid, meterorid, meteor, meteorit, komet, tidvatten, gravitation, vår/höstdagjämning, vinter/sommarsolståndet, galax, ljusår, nebulosa, geocentrisk världsbild, heliocentrisk världsbild, vintergatan, fusion, röd jätte, vit dvärg, svart dvärg, supernova, Big bang, teleskop. 

 

ARBETSSÄTT

 

Vi kommer arbeta med gemensamma genomgångar, filmer, diskussioner och arbete såväl enskilt som i grupp. Vi kommer bearbeta lärobokstexten och tillägna oss begreppen med hjälp av flera olika språkutvecklande metoder.

 

  BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING

 

Underlag för bedömning och utvärdering är:

-          skriftliga och/eller muntliga läxförhör  

-          prov vecka 4.                                                                    

-          laborationer

-          hur du använder fysikens begrepp skriftligt och muntligt.

-          hur du motiverar dina argument och använder fakta. 

-          hur du deltar i diskussioner

-          inlämningsuppgifter (som t.ex ”solsystemet”, ”naturvetenskapliga upptäckter”)

-          kommunikativ uppgift ”Rymdbasen”.

 

Vecka

Planering

Hemuppgift

49

Intro ”Vårt solsystem och Universum”

Tankar om rymden förr.

Solen och planeterna

Boken sid. 90-104

 Att göra under veckan:

 1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

  2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

 (Planet, solsystem, stjärna, protuberans, atmosfär, asteroid, meteorid, meteor, meteorit, komet)

Förklaringar till begreppen finns i fysikboken sidan 90-104. 

                                               

 50

 Solen och planeterna.

Månen.

Asteroider, meteorer, meteoriter.

Boken sid. 107-116

Att göra under veckan:

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

 2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

(tidvatten, Vår(höst)dagjämning,                   vinter (sommar)solståndet)

Förklaringar till begreppen finns på sidan 107-116 i fysikboken.

 

2

Naturvetenskapliga upptäckter.

Stora tal – stora avstånd

Boken sid 52, 306-313

 

 Att göra under veckan:

 1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

  2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

  (gravitation, galax, ljusår, nebulosa, geocentrisk världsbild, heliocentrisk världsbild, Vintergatan, fusion, röd jättestjärna, vit dvärg, svart dvärg, supernova)

Förklaring till begreppen finns på sidan 52, 306-313.

 

3

 

 

Vintergatan och Big Bang

Skönlitteratur om rymden.

Boken sid 314-317.

Kommunikativ skriftlig uppgift ”Rymdbasen”.

Att göra under veckan:

 1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

  2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

  (Big Bang, teleskop)

 

 

4

 Repetition. Skriftligt prov onsdag.

 Att läsa på:

 • Fysikboken sid 52, 89-115, 305-321
 • Kunskapskraven.
 • flippatmedasa.blogspot.se
 • Egna anteckningar
 • Begreppsförklaringar.

 

 

 

 

Bedömningsmatris finns under fliken "Visad kunskap". 

Uppgifter

 • Prov fysik 2019-01-23

 • Läxa fysik v.3

 • Läxa fysik v.2

 • Läxa fysik v.50

 • Fysikläxa v 2

 • Fysikläxa v 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: