Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamling och slutsamling

Skapad 2018-12-20 10:34 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation Verklighetsuppfattning
Vi arbetar med morgonsamling och slutsamling som en trygg och tydlig start - och slutpunkt för skoldagen. Samlingarna har olika innehåll och struktur.

Innehåll

Morgonsamlingen innehåller dagens datum, vilket väder det är och vad det innebär för hur vi ska klä oss, vilka som är här i skolan och efter samlingen i grupp går vi igenom dagens schema med bildstöd och tecken, en elev berättar om dagen. Vi sjunger tillsammans och eleverna får välja sånger i turordning. Morgonsamlingen är en power point och visas på smart boarden. 

 

Slutsamling är digital med hjälp av en kalender från Majema. Eleverna sköter datorn en vecka var i en särskild turordning. De andra eleverna skriver i sina loggböcker. De tittar även på schemat vad vi jobbat med under skoldagen och meddelar den som sköter datorn. Hen skriver då in detta i kalendern som alla ser då den visas på smart boarden.   

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  4-6
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: