👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen Direkt Decimaltal

Skapad 2018-12-20 10:36 i Gylle skola Borlänge
I detta moment som handlar om stora tal kommer vi att fokusera på tal, storleksordning och de fyra räknesätten.
Grundskola 5 Matematik
I detta moment kommer vi att arbeta med decimaltal på olika sätt.

Innehåll

När vi är klara med detta kapitel kommer du att kunna

- vad decimaltal och "en hel" innebär

- Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter

- skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar

- storleksordna decimaltal

- addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal

- avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal

- avgöra om dina uträkningar är rimliga

Du kommer att få:

- Lyssna på genomgångar

- Arbeta med olika typer av tal

- Öva problemlösningsuppgifter med andra

Du visar dina kunskaper genom att:

- Delta i lektioner

- Diskutera bråk

- Göra diagnos och prov

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Diagnos 3 decimaltal

 • Diagnos 9 Decimaltal

 • Prov decimaltal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Ännu inte nått målen.
Nått målen
Nått målen mer än väl
Problemlösning
Du kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt samt föra enkla resonemang om matematiska begrepp om tillvägagångssätt och rimlighet.
.
Begrepp
Vad decimaltal och "en hel" innebär
Begrepp
Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
Begrepp
Storleksordna decimaltal
Begrepp
Addera decimaltal
Begrepp
Subtrahera decimaltal
Begrepp
Multiplicera decimaltal
Begrepp
Dividera decimaltal
Begrepp
Avrunda decimaltal till närmaste heltal
Begrepp
Avgöra om dina uträkningar är rimliga.
Metoder
Du kan välja och använda matematiska metoder med tillfredsställande resultat.
Kommunikation/Redovisning
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.