👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, skriva Ht 18

Skapad 2018-12-20 10:53 i Rävlanda skola Härryda
Planering för arbete med skrivande utifrån läromedlet Zick Zack Skrivrummet åk 5
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet tränar vi på att skriva olika texttyper t.ex berättande texter, instruerande texter, faktatexter och artiklar.

Innehåll

Syfte

Vi ska få kunskap om hur man skriver olika texttyper.

Aktivitet/arbetssätt

 • Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en tidningsartikels innehåll, syfte och struktur.
 • Eleverna arbetar med de språkliga drag som används för att skapa intresse, som slagfärdiga rubriker, sammanfattande ingresser, partiskhet/opartiskhet och direkt/indirekt tal.
 • Eleverna läser och bedömer varandras texter.
 • Eleverna skriver en egen artikel.
 • Eleverna skriver en berättande text om ett valfritt intresse.
 • Eleverna skriver en valfri instruerande text.
 • Eleverna skriver en faktatext.

 

 

Det här ska du visa att du kan

Du ska veta hur man skriver en artikel med rubrik, ingress och brödtext.

Du ska veta hur man skriver en berättande text med inledning, handling och avslut.

Du ska veta hur man skriver en instruerande text med rubrik, lista med material/ingredienser, stegvisa instruktioner i ordning.

Du ska veta vilka språkliga drag som används i de olika texttyperna t.ex verb i preteritum, beskrivande verb, uppmaningar, direkt och indirekt tal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Svenska, skriva Ht 18

På väg mot godkända kunskaper
Godkända kunskaper
Olika texttyper
du behöver utveckla din förmåga att skriva olika slags texter (artikel, instruerande text, faktatext, återberättande) med ett tydligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter (artikel, instruerande text, faktatext, återberättande) ) med ett tydligt innehåll.
Skrivregler
du behöver utveckla din förmåga att använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken såsom punk, kommatecken, talstreck mm.
Du kan använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken såsom punkt, kommatecken, talstreck, talstreck mm.
Struktur och språk
Du behöver få ett bättre sammanhang i dina texters händelseförlopp, (den röda tråden) när du skriver dina texter. Dina texter är uppbyggda på ett sätt som behöver vidareutvecklas där du varierar ditt språk mer.
Du har ett sammanhang i dina texters händelseförlopp, (den röda tråden) när du skriver dina texter. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.