👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik År 1

Skapad 2018-12-20 10:59 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Musik
Vi ska arbeta med vår röst, hitta stödet och lära oss att sjunga tillsammans. Vi kommer sjunga olika musikstilar och även arbeta med gestaltning.

Innehåll

 

 Musik År 1

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 

 • din förmåga att sjunga i grupp
 • din förmåga att via musiken visa på olika uttryck och olika former av gestaltning
 • din förmåga att ta till dig kunskap om musikens historiska sammanhang och dess uppbyggnad

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • Vi sjunger olika typer av sånger
 • Vi använder kroppen i rörelse och rytm
 • Vi spelar Boomwhackers och andra rytminstrument
 • Vi pratar om rösten som instrument, hur den ska behandlas och hur man musikaliskt kan använda den.
 • Vi talar om grundläggande musikgrammatik såsom olika puls, notvärden
 • Vi talar om olika kompositörer och lyssnar på deras musik

Bedömningar

 • Ditt delatagande i sjungandet och de övriga musikaktiviterterna 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6