👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik År 2

Skapad 2018-12-20 11:13 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Musik
Vi arbetar med att hitta vår egen röst med hjälp av sångteknik. Du kommer att delta i unison sång och få lära dig grunderna i spel på ukulele.

Innehåll

 

 Musik År 2

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 

 • din förmåga att sjunga i grupp
 • din förmåga att via musiken visa på olika uttryck och olika former av gestaltning
 • din förmåga att ta till dig kunskap om musikens historiska sammanhang och dess uppbyggnad

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • Vi sjunger olika typer av sånger
 • Vi använder kroppen i rörelse och rytm
 • Vi spelar melodi på ukulele, på en sträng, samt tre ackord D, G och A.
 • Vi pratar om rösten som instrument, hur den ska behandlas och hur man musikaliskt kan använda den.
 • Vi talar om grundläggande musikgrammatik såsom olika puls, notvärden

Bedömning: 

 • Ditt deltagande i att sjunga.
 • Sjunga tillsammans med andra.
 • Använda olika uttryck i sånggestaltning.
 • Kunna hålla en puls samt spela en melodi.
 • Spela ackord på ukulele i ackordgrupper.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musik år 1 vt 2018

Behöver träna mer
Uppnår målen Nivå 1
Uppnår målen Nivå 2
Detta har vi arbetat med
Att sjunga.
Du deltar i gemensam sång.
Du härmar melodislingor som läraren förevisar.
Samspel och interaktion med andra i musicerandet.
Du deltar i gemensamt musicerande med sång, spel och andra gestaltningsformer.
Du anpassar dig när du musicerar tillsammans med andra så att gruppens gemensamma prestation höjs.
Ett medvetet lyssnande och förtrogenhet med musik i olika miljöer.
Du känner igen olika instrument när du ser dem.
Du känner igen olika instrument när du hör dem.
Du kan namnen på några kända kompositörer.
Du kan koppla ihop några kända musikverk med respektive kompositör.
Kombinera musik med andra gestaltningsformer.
Du härmar rörelser och danssteg som din lärare förevisar.
Tillsammans med andra i en grupp, gestaltar du en sång med rörelser eller danssteg som ni har hittat på.