👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text - Zick zack åk 5

Skapad 2018-12-20 11:51 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med beskrivande texter. Du lär dig delar i en text, rubrik och underrubrik, att använda rätt tempus och beskrivande ord och du skriver till sist en egen faktatext om ett land. Du vet vad följande ord betyder: rubrik, underrubrik

Innehåll

Förmågor

Du tränar på att utveckla din förmåga att

Centralt innehåll

Du lär dig strukturen på en beskrivande faktatext, vad den innehåller, hur den är uppbyggnad och vilka språkliga drag den har. Arbetet innehåller följande delar

Kunskapsmål och bedömning

Du ska kunna:

 • strukturen på en beskrivande faktatext
 • visa tydlig rubrik och underrubriker
 • använda beskrivande och ämnesspecifika ord
 • skriva en egen beskrivande faktatext om ett land

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Beskrivande texter

Formulera sig och kommunicera i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Otillräckliga
Godtagbara
Mer än godtagbara
Struktur
Rubrik stämmer inte med innehållet Uppbyggnaden inte går att följa. Saknas styckeindelning finns.
Rubrik Uppbyggnaden är tydlig. Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker.
Rubrik Uppbyggnaden av texten fungerar väl. Texten blir lätt att följa. Texten delas in i stycken med olika områden. Du vet vad följande ord betyder: klassifikation, förekoms, föda, kännetecken och livscykel.
Innehåll
Ofullständigt innehåll saknaden av fungerande struktur samt enkelt språk.
Relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt språklig variation.
Tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Verb
Tempusbyten. Ändelser i preteritum saknas ibland: träffa istället för träffade. Enkla verb utan variation.
Tempusvariation förekommer vid några tillfällen, ändelser saknas sällan. Verben är beskrivande och varierar till viss del..
Samman tempus (presens) används i hela texten. Tempusändelse finns alltid med. Verben är beskrivande och tydliga och varierar.
Stavning
Många ord stavas inte rätt. Det finns vissa återkommande stavfel. Stavningen stör förståelsen.
Det flesta ord stavas rätt. Stavningen stör inte förståelsen.
Korrekt stavning.
Skiljetecken
Stor/liten bokstav samt punkt inte används på ett tillräckligt sätt.
Stor/liten bokstav används nästan alltid rätt.
Stor/liten bokstav används alltid rätt.
Beskrivande ord
Saknar beskrivande ord och adjektiv. Svårt att förstå textens innehåll.
Använder flera ämnesspecifika ord. Beskrivande adjektiv används till viss del.
Använder många ämnesspecifika ord , som gör att texten kan läsas av olika typ av mottagare. Beskrivande adjektiv används och gör texten intressant och levande.