👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4

Skapad 2018-12-20 12:29 i Brearedsskolan Halmstad
Planering för åk 5 i Teknik, "Vad är teknik?" Puls Teknik.
Grundskola 5 Teknik
I detta område ska du bl. a lära dig om teknik i din vardag och du ska få utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Du lär dig olika begrepp som passar i tekniken.

Innehåll

Konkretiserade kunskapskrav:

 • Du kan göra enkla tekniska modeller och/ritningar.
 • Du kan använda ord och begrepp på ett i huvudsak korrekt sätt.
 • Du kan diskutera om det är bra eller dåligt med en viss teknik.
 • Du kan beskriva vanliga tekniska saker, hur de är gjorda och hur de fungerar i stora drag.
 • Du kommer med egna förslag på lösningar till olika utmaningar.
 • Du kan se hur teknik har förändrats och förstår varför.

 

Dina kunskaper blir bedömda genom:

 • Konstruktion, praktisk och digital.
 • Deltagande i diskussioner och hur du kan komma med egna förslag till lösningar.
 • Skriftliga och muntliga aktiviteter och uppgifter på lektionerna.

 

Arbetssätt och arbetsformer:

Vi har gemensamma genomgångar, vi arbetar i par, grupp och enskilt.

Vi använder oss av Boken om Teknik, läser texter gemensamt och arbetar med frågor till textens innehåll.

Vi gör konstruktioner, både i teorin och "på riktigt".

Vi ser filmer kopplade till området.

Vi använder oss av digital teknik , tex. Padlet samt fotar och filmar med Ipad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att styra föremål med programmering.
Medverka i programmering
Delvis kunna delta i programmering
Kunna delta i programmering
Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
Medverka i samtal kring ord, begrepp och symboler i ämnet.
Delvis kunna delta i samtal kring ord, begrepp och symboler i ämnet.
Kunna delta i samtal kring ord, begrepp och symboler.
Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner.
Kunna medverka i att använda datorn.
Delvis kunna använda dator med hjälp av någon.
Kunna använda dator självständigt.