Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska årskurs 8 - språkval - läsårsplanering

Skapad 2018-12-20 12:33 i Rättviksskolan Rättvik
Spanska årskurs 8 - läsårsplanering
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Välkommen till spanska årskurs 8! Här hittar du informationen om kursen samt läsårsplanering.

Innehåll

¡Hola y bienvenidos a nuestro curso de español! 

Detta läsår kommer du att arbeta med flera intressanta teman i en ny lärobok som heter Gracias 8. Boken har en hemsida som innehåller många spännande övningar och här kan du lyssna på alla texter. Klicka på länken för att komma till bokens webbsida: Gracias 8

Läxa: Du får en läxa! Syftet med läxan är att du övar språket vid flera tillfällen under veckan. Om du missar lektionen, finns läxan att hämta i Unikum Lärlogg.

Läxförhör och prov: Efter varje avslutat tema kommer du att redovisa dina kunskaper skriftligt eller muntligt. Dessutom kommer du att redovisa läs- och hörförståelse.

För att lyckas bra med dina studier måste du tänka på:

 • att komma förbered till varje lektion (ha material med dig och ha koll på vad vi arbetar med)
 • att du nyttjar din lektionstid till inlärning
 • att du är aktiv och försöker tala mycket spanska på lektionerna
 • att du planerar din vecka och hittar två tillfälle a 15 - 25 minuter då du arbetar med spanskan hemma eller i skolan

Lärare: Henrieta Vedberg, E-post: henrieta.vedberg@rattvik.se

¡Buena suerte!

 

 

Under höstterminen kommer du att lära dig detta: 

 1. Berätta om dig själv och andra (repetition) och turistfraser - kapitel 1 ¡Bienvenidos a Gracias!  (s. 6-7) - Det kommer att finnas möjlighet till individuell fördjupning (material - läromedel ¡Qué bien!)                                                                                                                                 
 2. Berätta om din skoldag och din fritid samt repetera veckodagar, klockan och tidsuttryck - kapitel 2 Un día muy bueno (s. 8-9)
 3. Beskriva en persons utseende, kläder och egenskaper - kapitel 3 Un chico ideal (s. 10-13)
 4. Väderuttryck (repetition) och berätta vad du ska göra (ir a + infinitiv) samt vad du måste göra (tener que + infinitiv) - Kapitel 4 Un trabajo perfecto (s. 14)
 5. Realia - Barcelona och Cataluña (s. 18-21) 

Under vårterminen kommer du att lära dig detta: 

 1. Vi inleder terminen med en kort repetition av kapitel 1, 2, 3 och 4 (s. 6-14)
 2. Handla mat, dryck m.m. samt räkneord - kapitel 5 Algo de comer y beber (s. 22-24)                                                                                                                          
 3. Berätta var du har ont, några kroppsdelar samt fylla i personuppgifter i en blankett - kapitel 6 Me duele la rodilla (s. 26-27), ¡Habla ya! El cuerpo
 4. Berätta vad du har gjort (verb i perfekt = förfluten tid) - kapitel 9 Miguel visita Chile (s. 36-37) samt realia Chile (s. 32-35) 
 5. Berätta i skrift vad du har gjort och sett på din resa genom Chile samt vad kommer du att göra där - kapitel  10 ¿Dónde has estado? samt Chile (s. 38-39, s. 32-35)
 6. Berätta om din hemort (var och hur du bor, vad som finns där, var saker finns t.ex. bredvid osv.) - kapitel 11 En la ciudad (s. 40-41)
 7. Fråga efter vägen - kapitel 12 ¿Dónde está la estación? (s. 42) 

 

Uppgifter

 • Sp - Kapitel 1 - 4 Hörförståelse och läsförståelse

 • Sp - Soy yo muntlig redovisning

 • Sp - Soy yo - muntlig redovisning v. 36

 • Sp - Kapitel 6 Me duele

 • Sp - Kapitel 5 - handla på en kiosk

 • SP - Kapitel 1 - 4 Hörförståelse och läsförståelse

 • Sp - Kapitel 5 - Handla på en kiosk - Muntlig interaktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk M2

Kunskapskrav Moderna språk M2

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Lyssna/Läsa - receptiva förmågor
Eleven kan förstå
det mest väsentliga av innehållet.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Förstå och visa
Eleven visar sin förståelse genom att
i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig
av någon strategi för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt
med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala/Skriva - produktiva förmågor
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar.
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förbättra sin egen produktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra
enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
enkla förbättringar av egna framställningar.
enkla förbättringar av egna framställningar.
Interaktion (Samtala)
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid interaktion
Eleven kan välja och använda sig av
någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
Eleven kommenterar
i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: