Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi amigo - Mi amiga

Skapad 2018-12-20 12:58 i Furudals skola Rättvik
Berätta om din vän i tal eller skrift.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Berätta om din vän i tal eller skrift. Läsa introducerade texter och se film om en svensk pojke i Spanien.

Innehåll

Inledning

Vad heter din kompis? Hur gammal är hen? Var bor hen? I vilken klass går hen? Går ni i samma klass? Vad vet du om hens familj, föräldrar och syskon? Har hen husdjur? 

Hur ser hen ut? Vilka egenskaper har hen? Vilka kläder har hen gärna på sig?

Vad gör hen på sin fritid? Vad gör hen gärna på sommaren och på vintern?

Du kan berätta mycket! 

 

Målet är att kunna 

 • berätta om en person
 • beskriva en persons utseende, kläder och egenskaper
 • berätta om personens fritidsintressen
 • använda gammalt ordförråd i nytt sammanhang
 • använda verben ser, tener, gustar, encantar, interesar i presens

 

Arbetsgång 

Under 6 lektioner kommer du att 

 • läsa texter Un chico ideal och Mi ropa preferida (www.gracias.nu - Gracias 8)
 • repetera beskriva utseende 
 • lära dig egenskaper 
 • repetera verb ser och tener 
 • skriva inledning till din text - utförligt presentera personen
 • beskriva personens utseende och egenskaper
 • repetera kläder 
 • bearbeta din text och skriva vilka kläder personen gärna har på sig
 • repetera verb gustar och lära dig verb encantar samt interesar
 • se filmen om svensk pojke i Spanien https://urskola.se/Produkter/175658-Pregunta-ya-Futbol
 • beskriva personens fritid 

 

Redovisningsform - du får välja

 • muntligt eller skriftligt redovisning

Hjälpmedel som du kan använda under arbetets gång: 

 • Verbix - här kan du kontrollera verbböjningar 
 • https://www.ne.se gå till välj ordböcker om du behöver lexikon
 • talsyntes (Inställningar - Hjälpmedel - Tal - Systemröst - anpassa och hämta Jorge eller Monica - du kan välja hur snabbt personen läser- obs! glöm inte att bocka in Läs upp markerad text - då kan du använda kortkommando Alt+Ecp när text ska läsas upp eller pausas)

Kläder kan du repetera här: 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: