👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kretslopp

Skapad 2018-12-20 13:35 i Årstadskolan Falkenberg
Kolets kretslopp
Grundskola 5 – 6
Ämnen runt omkring oss: Kol är ett grundämne som kan binda sig till andra ämnen och bilda komplicerade kemiska föreningar ...

Innehåll

Först läses en grundtext som kallas "Ämnen runt omkring oss"

- Var finns kol i naturen?

- Kan man säga att olja är ett fossil?

- Vad är det för skillnad på bergart och mineral?

- Vad är ett grundämne?

Känner du till några viktiga metaller som vi människor behöver?

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Undervisning och arbetsformer

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
    Gr lgr11
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
    Gr lgr11
  • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
    Gr lgr11