Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RÖD planering VT19

Skapad 2018-12-20 14:02 i Tärnans förskola Knivsta
Förskola
Om hållbar utveckling med fokus på olika uttrycksformer och språk. Innehåller planeringar för tre lärgrupper på avdelning Röd.

Innehåll

Här skriver vi varje vecka i reflektion och analys på avdelningsplaneringen om hur vi ska lägga upp det pedagogiska arbetet. Vi utvärderar veckans aktiviteter med hjälp av dokumentationer i form av bilder, filmer, spaltdokumetation och barnens alster.

All organisatorisk dokumentation från avdelningsplaneringarna finns på Teams. 

Här dokumenterar vi varje vecka.

Frågorna vi utgår ifrån när vi reflekterar och analyserar är:

- vad är barnen intresserade av?

- vilket lärande sker?

- vad tror vi barnen utforskar? 

- hur kan vi gå vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: