👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA tema jord

Skapad 2018-12-20 14:27 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vad finns i jord?

Vad händer när växter dör?

Detta är några av de frågor som vi kommer att ta reda på under temat.

Innehåll

Detta ska vi arbeta med

 • Presentera frågeställningar och undersökningar

 • Fundera och diskutera hypoteser. Vad du tror kommer att hända och vad ni upptäcker.

 • Lyssna på varandra.

 • Genomföra experiment.

 • Dokumentera resultaten

 

Syftet med temat

Du ska få kunskaper om vad jord består av.

 • Hur man känner igen olika sorters jord.
 • Jordens betydelser för levande organismer och människan.
 • Du får kännedom om hur man: ställer hypotes, observerar och jämföra med resultatet.

 

Kunskapskraven

 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Hur bedöms eleverna?

Eleverna bedöms fortlöpande under temats gång. Vi bedömer eleven i diskussioner, reflektioner samt elevens texter och bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
No-ämnen årskurs 1-3

---------------------------->
------------------------------->
Analytisk och reflekterande förmåga.
 • NO
 • NO  1-3
Du vet vad jord innehåller och vet att växterna får sina näringsämnen från jorden via vattnet.
Kan förklara sambandet mellan hur växterna får i sig näringsämnen och jordens innehåll.
Analytisk och begreppslig förmåga.
 • NO  1-3
Du kan namnge några småkryp och insekter. Du kan temats begrepp.
Analytisk och begreppslig förmåga.
 • NO  1-3
Du kan på ett enkelt sätt beskriva sand. lera, humus och jämföra dem.
Begreppslig förmåga.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du vet att det finns lösningar och blandningar och att man kan separera dem.
Förmåga att hantera information.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du utför fältstudier och enkla undersökningar med kamrat och/ eller lärarstöd.
Förmåga att analysera och reflektera.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan i det under­sökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat samt dokumentera.
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussion och samtal.