👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO vt 2019

Skapad 2018-12-20 14:29 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik
Under vårterminen får du lära dig mer om tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt och balans. Vi gör undersökningar utomhus och inomhus.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Hur jordens dragningskraft (tyngdkraften) påverkar vårt liv på jordklotet.
 • Hur vi kan uppleva friktion på olika sätt.
 • Hur vi kan uppleva balans, jämvikt och tyngdpunkt i olika övningar.
 • Ord och begrepp (expertord) som hör till ämnet.
 • Hur du kan utveckla din förmåga att genomföra, dokumentera och redovisa undersökningar.
 • Hur du kan utveckla din förmåga att använda din dokumentation.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Göra enkla undersökningar utomhus och inomhus genom lek och rörelse.
 • Använda lekplatsens redskap för att förstå begreppen tyngdkraft, friktion, tyngdpunkt, jämvikt och balans.
 • Arbeta med att ställa hypoteser, dokumentera resultat samt diskutera och jämföra resultat.
 • Dokumentera genom att rita, skriva samt använda Ipad för att ta bilder och filma.
 • Se utbildningsfilmer.
 • Träna ord och begrepp (expertord) som hör till ämnet gemensamt, i par och enskilt.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i samband med övningar och undersökningar.
 • Du kan utföra enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
 • Du kan dokumentera dina undersökningar samt använda din dokumentation i samtal.
 • Du kan beskiva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen, exempelvis på lekplatsen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3