👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - magnetism

Skapad 2018-12-20 14:38 i Lorensberga 4-6 Ludvika
Arbete om uppfinningar och vetenskapsmän som har betydelse för oss idag.
Grundskola 6 Fysik Kemi
Magneter finns överallt runt omkring oss. Du har säkert känt hur de kan dra föremål till sig, men hur fungerar en magnet egentligen? Vi använder oss av magnetism varje dag, men många av oss tänker nog inte på det.

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?                                       

 • Veta hur magneter och kompasser fungerar
 • Kunna förklara hur man kan skapa en magnet
 • Känna till permanenta magneter och elektromagneter och deras likheter och skillnader

          

   Viktiga ord och begrepp

 • permanentmagnet
 • elektromagnet
 • magnetit
 • magnetisk nordpol och sydpol
 • attraherar
 • repellerar

 

 

                                                         

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få;
 • Delta i genomgångar och diskussioner
 • Läsa faktatexter
 • Praktiskt arbete, experiment
 • Se på film
 • Arbeta enskilt med uppgifter i classroom

       

                                                                                      

Vad som kommer att bedömas:

Hur du;
- söker, sorterar och tolkar information
- bearbetar information
- planerar, genomför och ansvarar för dina uppgifter
- förklarar och förstår ämnesrelaterade begrepp

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hur du får visa vad du kan:

Förmågan att;
- leta, sortera och tolka information.
- bearbeta information.
- planera, genomföra och ansvarar för dina uppgifter
- förklara ämnesrelaterade begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6