👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2018-12-20 14:39 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 9 Matematik
Nu ska vi arbeta med samband och funktioner, du kommer att få öva på att leta mönster och beskriva förändringen.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att arbeta med att tolka och formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer. Syftet är att eleven ska kunna använda sig av ekvationer och funktioner när de löser olika problem.

Konkreta mål

Eleven ska kunna tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler.

Eleven ska kunna använda formler som beskriver linjära funktioner och talföljder.

Eleven ska kunna använda räta linjens ekvation.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att förklara sina lösningar för lärare och elever. Fokus kommer även att ligga vid att eleven själv eller tillsammans med andra elever ska skapa egna berättelser till vad uttrycken, formlerna eller ekvationerna kan betyda.

Bärande begrepp

Variabel

Funktion

Graf

Tabell

Ekvation

Uttryck

Samband

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Algebra

Underlag saknas
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven kan tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler.
Eleven kan använda formler som beskriver linjära funktioner och talföljder.
Eleven kan använda räta linjens ekvation.