👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2018-12-20 15:14 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Nu ska vi arbeta med x, y eller kanske n. Vilken bokstav vill du använda när vi ska lösa ekvationer och skriva uttryck?

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att arbeta med att tolka och formulera algebraiska uttryck och ekvationer. Syftet är att eleverna ska kunna använda sig av ekvationer när de behöver lösa olika problem.

Konkreta mål

Eleven ska kunna lösa ekvationer.

Eleven ska kunna skilja mellan ett uttryck och en ekvation.

Eleven ska kunna tolka och skriva uttryck med variabler.

Eleven ska kunna förenkla uttryck.

Eleven ska kunna lösa problem med hjälp av ekvationer.

Eleven ska kunna använda prioriteringsregler.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att förklara sina lösningar för lärare och elever. Fokus kommer även att ligga vid att eleven själv eller tillsammans med andra elever ska skapa egna berättelser till vad uttrycken eller ekvationerna kan betyda.

Bärande begrepp

Variabel

Ekvation

Uttryck

Samband

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
    Ma  7-9
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
    Ma  7-9
  • Metoder för ekvationslösning.
    Ma  7-9

Matriser

Ma
Algebra

Underlag saknas
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven kan lösa ekvationer.
Eleven kan skilja mellan ett uttryck och en ekvation.
Eleven kan tolka och skriva uttryck med variabler.
Eleven kan förenkla uttryck.
Eleven kan lösa problem med hjälp av ekvationer.
Eleven kan använda prioriteringsregler.