👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vips läromedel år 1

Skapad 2018-12-20 15:17 i Oxledsskolan F-6 Partille
Vi arbetar med läs och skrivinlärning utifrån ett lustfyllt sätt. Stor vikt läggs vid läsförståelse. (VIPS)
Grundskola 1 Svenska
Med hjälp av 29 olika hundar som bor på Vov-hotell tränar vi läs- och skrivinlärning.

Innehåll

Bedömning, kunskapskrav

Kunskapskrav i svenska:


Lässtrategier
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Läsförståelse
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
Resonera
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Undervisning

Du kommer att få bekanta dig med arbetsmaterialet VIPS. Varje hund har en bokstav i vårt alfabet. Du kommer bland annat få en läsläxa varje vecka kopplat till hunden som checkar in på Vov hotell. Vidare så kommer vi arbeta med en arbetsbok, där vi tränar på hur, och var, bokstäverna ska finnas i ett ord men också träna att skriva bokstäver på rätt vis.

Före varje bokstavsintroduktion läser en vuxen i en högläsningsbok som handlar om hundhotellet.

Du kommer att få öva din läs och skrivförmåga, då vi går igenom varje bokstav på ett systematiskt sätt. Du kommer också att träna på att höra var i orden ljuden finns.

Du kommer att kunna skriva ord som är vanliga för dig. Läsa enklare meningar och samtala om och kring texter för att öka din läsförståelse.

 

Bedömning

Bedömning utifrån Skolverkets bedömningsstöd.

Det dagliga arbetet under lektionerna.

Aktivt deltagande under diskussioner i klassrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3