👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Akustik och Optik samt Örats o Ögats anatomi och fysiologi

Skapad 2018-12-20 16:13 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Biologi Fysik
Akustik - läran om ljud. Optik - läran om ljus.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Mål för arbetsområdet  

Du skall efter kursen kunna gällande

Akustik:

-Hur ljud uppstår och breder ut sig.

-Principer för hur ljud skapas i olika musikinstrument.

-Om ljudets egenskaper, t ex skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner.

-Hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsan.

-Om historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de haft för utveckling av musikindustrin samt för att förbättra människors ljudmiljö.

-Nämna örats delar och deras funktion: ytteröra, hörselgång, trumhinnan, balansorgan, hörsel- och balansnerv, örontrumpeten, hörselbenen, hammaren, städet, stigbygeln, snäckan och dess membran. 

 

Optik:

- att ljus kan beskrivas både som en stråle av partiklar och en vågrörelse.

- Förklara hur vi kan se saker som inte själva sänder ut ljus och varför de har olika färg.

- Hur vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger.

- Förklara hur saker ger upphov till skuggor.

- Beräkna hur ljus reflekteras i en plan, konkav och konvex spegel.

- Visa hur ljus bryts när det byter medie: tunn till tät o tvärtom

- Visa hur ljuset bryts i en konvex o en konkav lins

- Ge exempel på användningsområden för konkav o konvex spegel o lins.

- Förklara nyttan med ett polariserande filter i t.ex solglasögon

- Förklara elektromagnetisk strålning och varför det kan ge upphov till olika färger, infraröd o ultraviolett strålning, röntgen- o annan strålning.

- Att elektromagnetisk strålning kan både vara ofarlig och farlig samt ozonskiktets betydelse.

- Hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor.

- Kunna nämna ögats delar och deras funktion: hornhinna, lins, iris, pupill, glaskropp, näthinna, tappar, stavar, gula fläcken.

- Förklara när- och översynthet och hur man kan korrigera dessa..

Undervisning

Som stöd för inlärning kommer du att ha:

Ugglans NO:

https://fysik.ugglansno.se/kurs-akustik/

https://fysik.ugglansno.se/kurs-optik/

Tavelgenomgångar, instuderingsfrågor och systematiska undersökningar i akustik och optik.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån dessa förmågor:

- Hur väl du kan förstå och använda de naturvetenskapliga begrepp som vi gått igenom.

- Hur väl du kan genomföra och redovisa laborationer inom arbetsområdet

- Skriftligt prov Akustik o Optik

- Bedömningsuppgift gällande Optik

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor Ljud

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
  Fy  A 9

Matriser

Fy Bi
Fysik Ljud åk 8

Diskutera och ta ställning

E
C
A
Diskutera
Du kan diskutera ljud, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till. Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om ljud, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan diskutera ljud, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till. Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan diskutera ljud, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till. Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka och använda information
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Bi  A 9
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.

Beskriva och förklara

E
C
A
Fysikens begrepp, modeller och teorier
Du har baskunskaper om ljud. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur ljud hänger ihop med saker som händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med andra saker i fysiken. Du kan använda modeller från fysiken på ett ganska bra sätt för att ge exempel på och beskriva partiklar och strålning.
Du har goda kunskaper om ljud. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur ljud hänger ihop med saker som händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med andra saker i fysiken. Du kan använda modeller från fysiken på ett bra sätt för att förklara partiklar och strålning på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om ljud. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur ljud hänger ihop med saker som händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt med andra saker i fysiken. Du kan använda modeller från fysiken på ett mycket bra sätt för att förklara partiklar och strålning på ett välutvecklat sätt.
Människan, teknik och miljö
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människa och teknik påverkar ljudmiljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en bättre ljudmiljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människa och teknik påverkar ljudmiljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en bättre ljudmiljö och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människa och teknik påverkar ljudmiljön. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en bättre udmiljö och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.