Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och metallslöjd -Lönnfack/ dold förvaring

Skapad 2018-12-20 16:16 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Trä- och metallslöjd år 7. Arbetsområde "Lönnfack/dold förvaring". I det här arbetsområdet får eleverna arbeta med att själva skapa något slöjdprojekt som har någon form av dold förvaring.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du ska få träna din förmåga att formge och framställa genom att själv designa och konstruera ett slöjdprojekt utifrån temat ”Lönnfack/dold förvaring”. Du ska i arbetet även få med någon sammanfogningsteknik.

Innehåll

Arbetsområde: Lönnfack/dold förvaring

Tidsperiod:10 lektionstillfällen

Aktuella förmågor: 

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Konkretiserade mål:

 

Du ska få träna din förmåga att formge och framställa genom att själv designa och konstruera ett slöjdprojekt utifrån temat ”Lönnfack”. Du ska i planeringsarbetet kunna presentera din idé och ska motivera val av teknik utifrån syftet med slöjdföremålet, design och hållbarhet. Under det praktiska arbetet visar du att du kan hantera verktyg och att du kan lösa praktiska problem och nå fram till det färdiga slöjdföremålet.

Arbetsformer:

Introduktion

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om olika tekniker att sammanfoga i trä. Jag kommer att gå igenom: spik, skruv, plugg och trälim.

Planering

Du ska presentera din idé för läraren i ord och bild. Du ska  rita en skiss i två vyer och får sedan komma fram till vilket material och vilka tekniker som du kan använda i samråd med läraren. Du ska ta hänsyn till olika aspekter så som: funktion, hållbarhet, estetik och miljö.

 

Genomförande

Under arbetets gång ska du visa att du kan använda handverktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du ska även visa att du kan driva arbetsprocessen framåt och själv försöka att hitta lösningar till problem du stöter på. Du ska i en kort muntlig presentation kunna beskriva vilken slöjduppgift du arbetat med, val av sammanfogningsteknik och motivera val av teknik och material.

Utvärdering

När du är färdig med ditt slöjdarbete ska du utvärdera din egen arbetsprocess. Du ska med stöd av en utvärderingsmall beskriva din arbetsprocess med slöjdspecifika ord och hur den har påverkat resultatet med tanke på kvalité, form och funktion.

 

Examination/Bedömning

Bedömningen av arbetet kommer att bestå av två delar:

1.     Observation av arbetsprocessen och dialog med eleven under arbetets gång.

2.     Utvärdering av hela arbetsprocessen i bild, skrift eller film (ta stöd av analysmallen).

 

 

Planera och framställa:

·        Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

·        Eleven kan formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

·        Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val.

·        Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

·        I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner.

 

Analysera arbetsprocessen:

·        Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

 

Matriser

Sl
Slöjdmatris år 7-9

Slöjdmatris år 7-9

F
E
C
A
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: