👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordspråk

Skapad 2018-12-20 17:25 i Årstadskolan Falkenberg
Grundskola 1 Svenska Musik
Ordspråk - roliga, kluriga, korta och långa. Vi leker, sjunger, ritar och pratar om i vilka sammanhang man kan använda ordspråk.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du får lära dig några vanliga svenska ordspråk.

Du får lära dig melodier till några av ordspråken.

Du får utveckla din förmåga att resonera om innehållet i och betydelsen av ordspråken.

Du får utveckla din förmåga att samarbeta med andra och bättre kunna förstå andra människor.

 

Bedömning - vad och hur

I samtalet i klassrummet förstår jag om du har förstått innebörden i ordspråken.

Jag lyssnar om du kan tillämpa ett ordspråk vi lärt oss i din vardag.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi lär oss ett nytt ordspråk varje vecka.

Vi försöker tillsammans förstå och komma på vad ordspråket betyder.

Vi lyssnar på och sjunger med på en CD där ordspråken sjungs.

Vi lyssnar på en berättelse där veckans ordspråk ingår.

Vi berättar för varandra om vi varit med om något liknande i vår egen vardag.

Vi ritar varsin bild som passar till det vi pratat om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3