Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa och världen

Skapad 2018-12-21 08:29 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är en planering för arbetsområdet Europa i ämnet geografi (SO) för år 5. Du kommer arbeta med ett land i Europa som du sedan redovisar för övriga i klassen.
Grundskola 5 SO (år 1-3) Geografi
Du ska få lära dig fakta om Europa och lite om världen. Du ska få lära dig hur man använder en kartbok. Du ska lära dig om Europas länder och huvudstäder, berg och naturtyper. Du ska lära dig om hur landet ser ut och hur många som bor där. Hur ser flaggan ut? Vilket språk pratar man i landet ? Med vilken valuta betalar man?

Innehåll

Mål

Mål för arbetsområdet är att:

* Du ska arbeta om minst tio länder i Europa genom att fylla i "Fakta om..." Alltså de fem Nordiska länderna och fem andra länder. 

Vi ska titta på Geografens testamente om Europa.

* Du arbetar med olika uppgifter i "Geografi världen" kompendiet. Lämna in när du är klar!

* Du ska kunna söka fakta på egen hand och jämföra källor med varandra.

* Du ska lära dig namn, huvudstäder och läge på alla Europas länder.

* Du ska kunna viktiga öar, vatten, regioner, orter och berg i Europa.

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Du har under lektionstillfällena möjligheten att göra en fördjupning, ta reda på fakta om någon/någon i ditt land. 
Vi kommer även att öva på kartkunskap genom att arbeta med ditt kompendium, digitalt i olika appar och Seterra.
Dina kunskaper redovisas i slutet av arbetsområdet i ett skriftligt prov och fördjupningen om Europa sätts in efter rättning i Google Maps.

Bedömning

* elevens förmåga att söka, jämföra, och välja ut information från kartor, böcker och andra källor.

* elevens förmåga att sammanställa informationen till ett skriftligt arbete, som innehåller både text och bilder.

* elevens förmåga att redovisa arbetet muntligt.

* elevens förmåga att visa sina kunskaper genom att aktivt delta i genomgångar, samtal, diskussioner och skriftliga uppgifter. 

* elevens förmåga att använda geografiska begrepp.

* elevens kunskaper i namngeografi.

* elevens faktakunskaper om Europa.

 

 

Bedömning kommer att ske genom:

Gör tio olika "Fakta om..." på Europas länder! 

* Observationer under lektionerna beträffande ditt deltagande i det arbetet under lektionerna du utför när du arbetar med dina uppgifter,

* Kamratrespons på dina länder i par, hur du resonerar samt utför de skriftliga uppgifterna.

* Blindtest av Europakartan.

* Skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

SO Ge
Europa åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namngeografi
Du har vissa grundläggande kunskaper om Europas namngeografi: länder huvudstäder, berg och vatten i Europa.
Du har relativt goda kunskaper Europas namngeografi: länder huvudstäder, berg och vatten i Europa.
Du har goda kunskaper Europas namngeografi: länder huvudstäder, berg och vatten i Europa.
Kartkunskap
Kan använda några av kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som olika delar vid faktasökande.
Kan använda flera av kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som olika delar och i vissa delar som en helhet vid faktasökande.
Kan använda de flesta av kartbokens rutsystem, olika typer av kartor och deras uppbyggnad med färger och symboler som en helhet vid faktasökande.
Muntlig redovisning
Du kan i huvudsak förbereda samt genomföra en muntlig redovisning.
Du kan relativt väl förbereda samt genomföra en muntlig redovisning.
Du kan på ett välfungerande sätt förbereda och genomföra en muntlig redovisning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: