Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt och volym åk 5

Skapad 2018-12-21 14:55 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Här kommer vi att jobba med vikt och volym.
Grundskola 5 Matematik
I detta område kommer vi att jobba med både volym och vikt. Vi kommer att jobba praktiskt med både vikt och volym samt färdighetsträning i matematikboken. Vi kommer att jobba med olika mått- och viktenheter samt göra enhetsomvandlingar. Vi arbetar med området mellan vecka 4-7.

Innehåll

Vilket innehåll ska vi arbeta med?

 • Volymenheter som liter, deciliter, centiliter och milliliter samt omvandlingar mellan dessa.
 • Viktenheter som kilo, hekto samt gram och omvandlingar mellan dessa.
 • Kunna relatera dessa enheter till verkliga föremål/produkter som finns i vardagen. 

Hur ska vi arbeta med området?

 • Du kommer att jobba praktiskt och undersökande med både vikt och volym.
 • Vi kommer att ha genomgångar av nya moment.
 • Ni kommer att jobba teoretiskt i matteboken.
 • Du kommer att få träna enhetsomvandling via stenciler samt i matteboken.

 

Så här kommer området att bedömas:

 • Ditt fortlöpande arbete under lektionerna, alltså det du gör i matematikboken samt hur du deltar i diskussioner i klassrummet. 
 • Genom ett skriftligt prov. 

 

Dessa förmågor kommer eleven att få utveckla:

 • Använda matematiska begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar inom vikt- och volymenheterna. 
 • Föra resonemang (dvs. berätta hur man genomfört uppgiften) samt  följa med i resonemang (alltså lyssna och ta till sig av andra elevers lösningar). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Volym
Eleven känner väl till volymenheterna liter, deciliter och centiliter. Eleven kan växla mellan enheterna liter, deciliter.
Eleven kan använda sig av enheterna och jämföra olika volymenheter med varandra. Eleven kan växla mellan enheterna liter, deciliter och centiliter. Eleven kan skriva volymenheterna som decimaltal.
Vikt
Eleven känner till viktenheterna kilogram, hektogram och gram. Eleven kan växla mellan enheterna kilogram, hektogram och gram.
Eleven kan använda sig av enheterna och jämföra olika viktenheter med varandra. Eleven kan växla mellan enheterna kilogram, hektogram och gram.Eleven kan skriva viktenheterna som decimaltal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: