Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 2018 åk 5: Redskapsgymnastik, säkerhet och hänsynstagande.

Skapad 2018-12-21 16:09 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Stödja, åla, springa, hoppa, snurra, balansera, koordinera, rotera - med hinderbanor och stationer med redskapsgymnastik tränar vi på dessa rörelser var för sig och sammansatta till olika utmanande rörelser.

Innehåll

Målet med undervisningen under denna arbetsperiod är att du som elev ska utveckla din förmåga att...

  • förebygga risker vid fysisk aktivitet
  • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Lektionsinnehåll

Fokus kommer att ligga på rörelseutmaningar i förhållande till olika redskap t.ex. plint, matta, räck och bom. Vi kommer att prata om begrepp som kroppskontroll, säkerhet och hänsynstagande. Vi kommer att utgå från följande instruktioner:

- Gör rörelserna efter bästa förmåga.

- Försök utmana dig själv även när något känns svårt.

- Ta i lagom mycket, landa med balans.

 

Hur du visar prov på säkerhetstänkande, hänsynstagande och förebyggande av skador:

- Ha rätt utrustning (skor eller barfota, håret uppsatt).

- Bygg upp stationer och hantera redskapen på ett säkert sätt.

- Använd redskapen på det sätt som de är gjorda för.

- Följ de säkerhetsregler som är uppsatta av läraren.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta individuellt i hinderbanor och redskapsstationer, och i helgrupp under genomgångar, hantering av redskap och uppvärmning. Vi kommer även att testa en hinderbanebrännboll där ni är uppdelade i lag samt förbereda uppvisning i grupp på de olika stationerna.

Bedömning

Du kommer att bedömas i följande:

* Din nivå av säkerhets- och hänsynstagande.
* Din förmåga att anpassa rörelserna i förhållande till de olika redskapen och övningarna.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
    Idh  4-6
  • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
    Idh  4-6

Matriser

Idh
Ht 2018 åk 5: Redskapsgymnastik, säkerhet och hänsynstagande.

-->
-->
-->
-->
Förebygga skador
Din nivå av säkerhets- och hänsynstagande.
Du brister i något av följande: - säkerhetstagande - hänsynstagande
Du visar till viss del prov på säkerhets- och hänsynstagande.
Du visar prov på ett relativt utvecklat säkerhets- och hänsynstagande.
Du visar prov på ett väl utvecklat säkerhets- och hänsynstagande.
Anpassa röresler
Din förmåga att anpassa rörelserna i förhållande till de olika redskapen och övningarna.
Du kan utföra enskilda motoriska grundformer t.ex. springa, hoppa eller snurra, men kan ännu inte kombinera dessa på ett tillfredsställande sätt.
Du kan till viss del utföra övningar med sammansatta motoriska grundformer, men det kan se lite klumpigt ut och du behöver flera försök för att klara en övning.
Du kan relativt väl kombinera olika motoriska grundformer, vilket märks på att du ofta har bra koordination och flyt i rörelserna.
Du kan utföra övningar med sammansatta motoriska grundformer på ett mycket bra sätt - du har bra kroppskontroll och bra flyt i rörelserna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: