Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter runt omkring oss

Skapad 2018-12-21 21:48 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
Krafter påverkar oss dagligen. Friktionskraften gör t.ex. att vi inte halkar när vi går. Det är olika krafters påverkan på oss som gör det så kul med alla åkattraktioner på t.ex. Gröna Lund eller Liseberg.

Innehåll

 

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer vi göra en hel del undersökningar som vi sedan analyserar och drar slutsatser om fysikaliska lagar och principer från. Vi kommer också att titta på korta filmer från "studi" och diiskutera dessa. Följande kommer vi att prata om:

 • Vad begreppet kraft innebär, vilka olika krafter finns det? 

 • Hur krafter kan ritas och mätas.

 • Newton och hans lagar, hur påverkas vi av dem? 

 • Hur friktion fungerar och vilken betydelse det har för oss .

 • Vad hävstångsprincipen innebär och när vi använder oss av den 

 • Hur en enkel pendel svänger 
 • Vad centripetal-och centrigugalkraft är.
 • Vilka de enkla maskinerna är, hur de fungerar och vad de har haft för betydelse för oss.

Vi kommer också att:

 • Träna på att planera och genomföra undersökning systematiskt och dokumentera dessa.
 • Träna på att analysera och dra slutsatser från undersökningar.

Arbetssätt

Så här ser upplägget ut

Vecka 2: Vad är en kraft? Newtons tre rörelselagar. Rita och mäta krafter.

Undersökningar med bl.a dynamometer, korta filmer från studi.se med tillhörande quiz, rita kraftpilar och resultanter 

Vecka 3: Hävstångslagen, lagen för den enkla pendeln, centralrörelser

Undersökningar ute på skolgården och inne, rapportskrvning, genomgång av slutsatser samt någon film från studi.

Vecka 4: De enkla maskinerna, mekanikens gyllene regel,  läxförhör(ej på enkla maskiner)

Genomgång/film, fördjupningsarbete om en enkel maskin (historiskt), konstruktionsuppgift i grupp, muntligt läxförhör i grupp.

Under vecka 5 kommer ni få presentera ert fördjupningsarbete och visa er modell för några yngre barn.

Så visar du dina kunskaper

 • I ditt deltagande vid diskussioner (vid klassdiskussioner och muntligt läxförhör)
 • I ditt resonemang kring olika krafter och deras samband med vardagliga händelser. (bl.a vid muntliga läxförhöret och vid diskussioner under lektioner)
 • Vid undersökningar och resonerar och drar slutsatser från dem.
 • I dina dokumentationer i bl.a rapporter.
 • I ditt fördjupningarbete (som delvis är en läxa) beskriver den enkla maskinen och dess betydelse för oss.

I matrisen ser du de olika nivåerna.

Uppgifter

 • Rapport pendeln

 • De enkla maskinerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9

Matriser

Fy
Krafter runt omkring oss

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delaktighet i diskussioner
Hur du ställer/svarar på frågor, framför dina åsikter och lyssnar på andra
Du deltar i diskussioner genom att t.ex. svara på frågor du får.
Du deltar i diskussioner genom att t.ex. svara på frågor och tar del av andras argument.
Du deltar i diskussioner genom att t.ex. svara på frågor, ta del av andras argument och ställa följdfrågor som relaterar till situationen.
Resonera kring samband
Hur du resonerar kring fysikaliska samband om krafter om dess koppling till vardagssituationer.
Ditt resonemang grundar sig delvis i någon fysikalisk lag eller princip.
Ditt resonemang grundar sig i någon fysiklaisk princip eller lag och innehåller (minst) två led, ex: "den här lagen leder till..."
Ditt resonemang grundar sig i fysikaliska principer eller lagar och innehåller flera led. ex "den här lagen leder till det här som i sin tur gör att...."
Beskriva upptäckter
Hur du beskriver de enkla maskinerna och vad de haft för betydelse för framtiden och oss.
Du beskriver upptäckten och ger något exempel på vad den betytt för oss.
Du beskriver upptäckten och förklarar något samband mellan upptäckten och vad den har betytt för oss.
Du beskriver upptäckten på ett tydligt sätt. Du förklarar samband mellan upptäckten och vad den har betytt för oss. I din förklaring visar du på någon gemensam faktor för olika upptäckter och vad de har gett för konsekvenser.
Dokumentation och slutsats
Hur du dokumenterar undersökningar och drar slutsatser från resultatet
I din dokumentation redovisar du dina resultat och drar någon enkel slutsats av undersökningen.
I din dokumentation redovisar du dina resultat tydligt och drar slutsatser som du kopplar till någon "fysikalisk princip".
I din dokumentation redovisar du dina resultat på ett strukturerat och tydligt sätt. Du drar välutvecklade slutsatser som du baserar på "fysikaliska principer".
Rimlighet och förbättringar
Hur du resonerar kring rimligheten i undersökningens resultat, felkällor och förbättringsmöjligheter
Du gör någon reflektion över rimligheten av resultatet, nämner någon allmän felkälla och bidrar till att ge något förslag till förbättring av undersökningen.
Du resonerar över rimligheten i resultatet genom att visa på någon felkälla och förklarar hur den kan ha inverkat på resultatet. Ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du resonerar över rimligheten i resultatet genom att ta hänsyn till förutsättningar och visa på felkällor och förklarar hur de kan ha inverkat på resultatet. Ger specifika förslag på hur undersökningen kan förbättras och nya frågeställningar att undersöka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: