👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5B kap 6

Skapad 2018-12-26 18:44 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Ekvationer, uttryck och mönster

Innehåll

Beräkningar decimaltal och problemlösning

Kapitlet inleds med ett avsnitt om likheter och olikheter, obekanta tal och ekvationer. Därefter förljer ett avsnitt om att tolka och skriva algebraiska uttryck. Sist tränar vi på att tolka och beskriva mönster.

Centrala innehållet:

 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta.
 • Metoder för enkel problemlösning.
 • HUr mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att obekanta tal kan skrivas med en symbol
 • att lösa och pröva lösningar till ekvationer
 • att tolka, skriva, beskriva och beräkna värdet av uttryck
 • att beskriva mönster med ord, bild eller symboler.

 

Problemlösningsförmågan:

 • Beskriva geometriska mönster med ord
 • Tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmågan: 

Begrepp: Algebra, obekant, variabel, ekvation, algebraiskt uttryck, likhet, numeriskt uttryck och prövning

 • Skriva algebraiska uttryck, tex. omkretsen av en kvadrat med sidan x skrivs 4*x

Visa, använda och uttrycka kunskaper om;

 • kapitlets begrepp
 • Skillnader mellan likhet (=), inte lika med (≠) och olikheter ( >, <)
 • Att obekanta tal kan betecknas med en symbol tex. en bokstav, en variabel, som kan anta olika värden
 • Enkla algebraiska utttryck tex. att 2+a har olika värde beroende på värdet av a

Metodförmågan:

 • Använda likhetstecknet korrekt, det vill säga vänster och höger led är olika uttryck för samma tal
 • Beräkna värdet av ett enkelt uttryck tex. värdet av a+7 då a=6 eller a=9
 • Rita nästa figur i ett påbörjat mönster

Visa, använda och uttrycka kunskaper om;

 • Någon metod för att lösa enkla ekvationer
 • Hur en lösning till en enkel ekvation kan kontrolleras genom prövning, tex. att x=5 är en lösing till ekvationen 35/x=7

Kommunikations- och resonemangsförmågan: 

 • Motivera varför en lösning till en ekvaion inte stämmer, tex. 2+5<3+8
 • Beskriva/ redovisakunskaper om likheter, obekanta tal, ekvationer och geometriska mönster med olika uttrycksformer, tex. med bilder, ord och/eller matematiska symboler och växla mellan dessa

 

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar. Till exempel mattekluringar och mattespel.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer arbeta med datorer, bla. Bingel och programmering.

Hur kommer vi att bedöma?

 • Eleverna kommer att få matteläxa.
 • Formativ bedömning under arbetets gång, det dagliga arbetet på lektionerna med anpassning av undervisningen.
 • Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.
 • Muntliga diskusiioner och resonemang.
 • Självbedömning innan kapitlets början och efter.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.