Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5B kap 9

Skapad 2018-12-26 19:54 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Beräkningar, prioritering och avrundning

Innehåll

Beräkningar, prioritering och avrundning

Det första avsnittet börjar med multiplikation och division med 10, 100 och 1000. I multiplikationen är en av faktorerna att decimaltal och i divisionen är kvoten ett decimaltal. Kapitlets andra del handlar om enkla prioriteringsregler och om överslagsräkning. Sista avsnittet behandlar avrundning.

Centrala innehållet:

 • Positionssystemet för tal i decimalform
 • Tal i decimalform och deras användning i vardagliga situationer
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att multiplicera decimaltal med 10, 100 och 1000
 • att dividera med 10, 100 och 1000 så att kvoten blir ett decimaltal
 • prioriteringsregler
 • överslagsräkning
 • att avrunda heltal och decimaltal

 

Problemlösningsförmågan:

 • Formulera och lösa problem geom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • Tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • Tolka vad ett matematiskat uttryck kan innebära och skriva en räknehändelse till ett uttryck där olika räknesätt finns representerade, tex. 100-3'12=64 "Jag får tillbaka 64 kr på min hundralapp när jag köper tre syltkakor för 12 kr styck."
 • Reflektera över och bedöma resultatets rimlighet vid överslagsräkning och avrundning, tex. avrunda en kostnad till hela kronor.

Begreppsförmågan: 

Begrepp: överslagsräkning, avrundning, avrundningssiffra, avrunda nedåt/uppåt, prioriteringsregler, division, närmevärde, ungefär lika med, multiplikation

Visa, använda och uttrycka kunskaper om;

 • kapitlets begrepp

Metodförmågan:

 • Använda flera fungerande metoder för att utföra beräkningar vid huvudräkning och överslagsräkning
 • Välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer
 • Använda enkla prioriteringsregler
 • Utföra multiplikation och division med 10, 100 och 1000

Kommunikations- och resonemangsförmågan: 

 • Motivera varför en lösning till en ekvaion inte stämmer, tex. 2+5<3+8
 • Beskriva/ redovisa kunskaper om beräknigar, prioritering och avrundning med olika uttrycksformer, tex. med bilder, ord och/eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • Föra enkla resonemang om rimlighet i ett resultat
 • Ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar, prioritering och avrundning.

 

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar. Till exempel mattekluringar och mattespel.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer arbeta med datorer, bla. Bingel och programmering.

Hur kommer vi att bedöma?

 • Eleverna kommer att få matteläxa.
 • Formativ bedömning under arbetets gång, det dagliga arbetet på lektionerna med anpassning av undervisningen.
 • Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.
 • Muntliga diskusiioner och resonemang.
 • Självbedömning innan kapitlets början och efter.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: