👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5B kap 9

Skapad 2018-12-26 19:54 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Beräkningar, prioritering och avrundning

Innehåll

Beräkningar, prioritering och avrundning

Det första avsnittet börjar med multiplikation och division med 10, 100 och 1000. I multiplikationen är en av faktorerna att decimaltal och i divisionen är kvoten ett decimaltal. Kapitlets andra del handlar om enkla prioriteringsregler och om överslagsräkning. Sista avsnittet behandlar avrundning.

Centrala innehållet:

 • Positionssystemet för tal i decimalform
 • Tal i decimalform och deras användning i vardagliga situationer
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att multiplicera decimaltal med 10, 100 och 1000
 • att dividera med 10, 100 och 1000 så att kvoten blir ett decimaltal
 • prioriteringsregler
 • överslagsräkning
 • att avrunda heltal och decimaltal

 

Problemlösningsförmågan:

 • Formulera och lösa problem geom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • Tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • Tolka vad ett matematiskat uttryck kan innebära och skriva en räknehändelse till ett uttryck där olika räknesätt finns representerade, tex. 100-3'12=64 "Jag får tillbaka 64 kr på min hundralapp när jag köper tre syltkakor för 12 kr styck."
 • Reflektera över och bedöma resultatets rimlighet vid överslagsräkning och avrundning, tex. avrunda en kostnad till hela kronor.

Begreppsförmågan: 

Begrepp: överslagsräkning, avrundning, avrundningssiffra, avrunda nedåt/uppåt, prioriteringsregler, division, närmevärde, ungefär lika med, multiplikation

Visa, använda och uttrycka kunskaper om;

 • kapitlets begrepp

Metodförmågan:

 • Använda flera fungerande metoder för att utföra beräkningar vid huvudräkning och överslagsräkning
 • Välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer
 • Använda enkla prioriteringsregler
 • Utföra multiplikation och division med 10, 100 och 1000

Kommunikations- och resonemangsförmågan: 

 • Motivera varför en lösning till en ekvaion inte stämmer, tex. 2+5<3+8
 • Beskriva/ redovisa kunskaper om beräknigar, prioritering och avrundning med olika uttrycksformer, tex. med bilder, ord och/eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • Föra enkla resonemang om rimlighet i ett resultat
 • Ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar, prioritering och avrundning.

 

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar. Till exempel mattekluringar och mattespel.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer arbeta med datorer, bla. Bingel och programmering.

Hur kommer vi att bedöma?

 • Eleverna kommer att få matteläxa.
 • Formativ bedömning under arbetets gång, det dagliga arbetet på lektionerna med anpassning av undervisningen.
 • Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.
 • Muntliga diskusiioner och resonemang.
 • Självbedömning innan kapitlets början och efter.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.