Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEKNIK - Programmering och elektronik

Skapad 2018-12-27 08:11 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Teknik
Tekniska lösningar kan styras och kontrolleras med hjälp av teknik. Här kommer du att få möjlighet att lära dig mer om hur det kan gå till.

Innehåll

A.  MÅL OCH SYFTE

        Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.                                                                     (Skolverket Lgr 11)

B.  OMRÅDESBESKRIVNING

        Här får du möjlighet att lära dig mer om: 

 • tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • tekniska lösningar för styrning och reglering av system. 
 • tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • hur du kan göra, skriftliga digitala rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra simuleringar.
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemets fördelar, risker och begränsningar.
 • sambandet mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg.
 • hur kulturella föreställningar om teknik påverkar vårt yrkesval och teknikanvändning.
 • säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
 •  konstruktioner där du tillämpar styrning och reglering med hjälp av programmering.
 • ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 •  teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. 

C.  METOD FÖR ATT NÅ MÅLEN

 • Föreläsningar 
 • Individuella instruktioner
 • Diskussioner i mindre och större grupper
 • Övningar, konstruktioner och programmering bland annat med micro:bit
 • Pedagogiska filmer och litteraturstudier
 • Redovisningar för yngre elever

 

D.  VISA LÄRANDE

 • I samband med övningar, konstruktioner, programmering, diskussioner samt vid muntliga och skriftliga redovisningar finns möjlighet att visa lärprocessen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: